Find frem til de mest rentable projekter

I det lovpligtige energimærke kan I finde inspiration til hvilke initiativer, der kan gøre en forskel for jeres energiforbrug.

Energimærket gennemgår en række besparelsesforslag til ejendommen, som er sammenholdt med den forventede årlige energibesparelse, investeringens omfang og omtrentlige tilbagebetalingstid.

Sammenlign med foreningens plan

I kan med fordel sammenholde energimærkets forslag med foreningens drifts- og vedligeholdelsesplan. Der er typisk sund fornuft i at kigge grundigt på, om der er planlagt vedligehold på nogle områder, hvor der samtidig er mulighed for at lave energimæssige besparelser.

Udskiftning af vinduer, renovering af varmecentralen og fornyelse af facaden er blandt de typiske vedligeholdelsesprojekter, som I med fordel kan kombinere med energibesparende løsninger.

Er der udsigt til, at et større renoveringsprojekt er vejen frem, så anbefaler vi jer at få udarbejdet et detaljeret oplæg til projektet, så I har et grundigt udgangspunkt for jeres videre beslutning.

Få gratis hjælp til de indledende overvejelser

BetterHome er etableret af Danfoss, Grundfos, VELUX, VELFAC og ROCKWOOL og kan hjælpe med at tjekke jeres ejendom for mulige energirenoveringer og give et uforpligtende tilbud. Det betyder i praksis, at BetterHome fx kan bistå med gratis gennemgang af ejendommens klimaskærm og varmecentral, som afsluttes med en rapport og et eventuelt tilbud. 

I DEAS er vi jeres samarbejdspartner, og derfor kan vi tilbyde at gennemgå BetterHomes rapport og forslag med henblik på at prioritere de løsninger, I måtte overveje at vælge i forlængelse af rapporten og dens anbefalinger, ligesom vi i rollen som bygherrerådgiver kan føre et energirenoveringsprojekt sikkert igennem for jer. Kontakt os derfor, hvis I får lavet en rapport hos BetterHome, som I ønsker at gå videre med. 

Læs mere på BetterHomes hjemmeside

Kontakt

Hans Andersen

Senior Director
Sustainability
Bliv kontaktet

Rentabel energi

Vi beskriver og udvælger de mest energibesparende projekter.

Læs mere