Om DEAS

Ansvarsfraskrivelse

deas-medarbejdere-moede-w
Ansvarsfraskrivelse

Juraen omkring ejer-, andels- og lejeboliger samt relaterede områder er omfattende og komplekse, og mange individuelle forhold gør sig gældende. Det er selvfølgelig ikke muligt at beskrive disse forhold fuldstændigt og fyldestgørende på nærværende hjemmeside.

Oplysninger på hjemmesiden samt tilknyttede undersider på deas.dk samt udsendte nyhedsmails er ikke og skal ikke betragtes som tilbud. Informationerne og artiklerne her på hjemmesiden og i nyhedsmails er alene af generel karakter og kan aldrig erstatte personlig og individuel rådgivning.

Vurderinger og tolkninger af markedsudvikling o.l. baseres på skøn og kan ikke erstatte professionel rådgivning. Historisk information kan ikke betragtes som garanti for fremtidig udvikling.

DEAS A/S fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af hjemmesiden, uanset om dette eksempelvis skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder, udeladelser eller manglende opdateringer af indholdet på hjemmesiden.

Endvidere fraskriver DEAS A/S sig ethvert ansvar for indholdet på de hjemmesider, hvortil der henvises eller linkes.

Brugen af deas.dk er underlagt dansk ret, og tvister, der opstår i forbindelse med brug af indholdet på hjemmesiden, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

Data-disclaimer og behandling af personoplysninger

DEAS A/S indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på vores website, deas.dk, medmindre den besøgende selv giver os oplysningerne. Al anvendelse af deas.dk foregår således anonymt.

DEAS logo