Bestyrelse i ejerforening

Værd at vide om general-forsamlinger

deas-generalforsamling-w
Den vigtige forsamling

Generalforsamlingen er det vigtigste møde for ejerforeningen. Her træffes de vigtige beslutninger vedrørende foreningen. På generalforsamlingen bliver følgende punkter typisk drøftet:

  • Driftsbudgettet

  • Vedligeholdelsesplan og driftsbudget

  • Årsregnskab, herunder om afholdelse af ordinære og ekstraordinære udgifter

  • Fællesudgifternes størrelse

  • Gennemførelsen af eventuelle vedligeholdelses- og forbedringsprojekter

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Valg af administrator og revisor

Man skelner mellem den ordinære generalforsamling og den ekstraordinære.

Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år og finder typisk sted 3-5 måneder efter afslutningen af regnskabsåret.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter behov, typisk når der skal tages beslutning om gennemførelse af vedligeholdelses- og forbedringsprojekter samt ved vedtægtsændringer.

Desuden afholdes ekstraordinære generalforsamlinger, hvis der på en tidligere generalforsamling ikke har været tilstrækkeligt fremmødte til at træffe en bindende beslutning.

Få styr på indkaldelserne til generalforsamlinger

Som bestyrelse skal I være opmærksom på de frister og formkrav, der gælder for indkaldelsen til generalforsamlinger. For den ordinære generalforsamling er fristen for indkaldelse normalt mellem en uge og en måned, mens fristen typisk er kortere for en ekstraordinær generalforsamling.

Det er vigtigt at overholde fristen for afholdelse af den ordinære generalforsamling, som typisk skal finde sted senest 3-5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Selvom der ikke er sanktioner ved overskridelse af denne frist, bør den respekteres.

I vedtægterne kan I se, hvilke krav der som minimum er til indholdet af indkaldelsen til både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Typisk er det et krav, at tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen fremstår af indkaldelsen.

Vær opmærksom på, at vedtægterne kan angive yderligere formkrav.

Icon
deas-bestyrelsesmoede1-s

Bestyrelse i ejerforening

Vi guider jer, der er på egen hånd

Vi har lavet vejledninger med gode råd til jer, som holder generalforsamlinger på egen hånd i ejerforeningen. I finder både tips til før, under og efter generalforsamlingen.

Brug DEAS’ skabeloner og vejledninger om generalforsamlinger
deasasset-bygning1-s
Indkaldelse til generalforsamling
deas-husleje-s
Referat til generalforsamlingen
deasasset-brochure-flintholm7-s
Gør-det-selv vejledning til generalforsamling
deasasset-regnerpaacomputer-w
Vejledning til dirigentens rolle
deasgroup-invoicepayment-w
Sådan udarbejder I forslag til generalforsamlingen
deas-brochure-flintholm8-s
Anbefalinger til afholdelse af generalforsamlinger
 
 
 
deas-boligsoeg-w
Dirigentens rolle

Som dirigent på generalforsamlingen skal du kunne optræde med ro, selvbeherskelse og tålmodighed.

Derudover skal du have styr på forskellige opgaver før og under generalforsamlingen, ligesom du skal kende til reglerne for forskellige typer afstemninger.

Vi vejleder dig

Vi har lavet en vejledning med tips og råd til dig, der skal være dirigent på generalforsamlingen i ejerforeningen.

HorizontalListModule
Cannot read properties of undefined (reading 'description')
"TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'description')\n at /var/task/.next/server/chunks/483.js:1:34637\n at Array.map (<anonymous>)\n at moduleHorizontalList (/var/task/.next/server/chunks/483.js:1:34607)\n at we (/var/task/node_modules/next/dist/compiled/next-server/app-page.runtime.prod.js:1:262655)\n at /var/task/node_modules/next/dist/compiled/next-server/app-page.runtime.prod.js:1:273539\n at Object.toJSON (/var/task/node_modules/next/dist/compiled/next-server/app-page.runtime.prod.js:1:276836)\n at stringify (<anonymous>)\n at Oe (/var/task/node_modules/next/dist/compiled/next-server/app-page.runtime.prod.js:1:265286)\n at Me (/var/task/node_modules/next/dist/compiled/next-server/app-page.runtime.prod.js:1:265817)\n at Timeout._onTimeout (/var/task/node_modules/next/dist/compiled/next-server/app-page.runtime.prod.js:1:263635)"
DEAS logo