Få overblik over foreningens egentlige forbrug

Start med at få klarhed over, hvor meget energi I egentlig bruger i foreningen i kroner og ører.

Tag udgangspunkt i jeres årsafregning for el og varme, og sammenlign den med størrelsen på ejendommen for at vurdere, om niveauet er rimeligt.

Betal max 50 kr. pr. kvm

En tommelfingerregel er, at omkostningerne til varme ikke bør overskride 50 kr. pr. kvm. Hvis det er tilfældet, så er der med stor sandsynlighed potentiale for at forbedre energiforbruget.

Aftale om energistyring

Hvis I ønsker et mere detaljeret overblik over forbruget, er en energistyringsaftale en god løsning.

Ved at overvåge energiforbruget kontinuerligt og få indstillet varmecentralen korrekt, kan der opnås en besparelse på op til 10 % af det årlige energiforbrug.

Læs mere om energistyring (pdf)

Kontakt

Hans Andersen

Senior Director
Sustainability
Bliv kontaktet