Energimærkning af andelsbolig- og ejerforeninger

Der skal altid være et gyldigt energimærke for jeres ejendom, når der skal annonceres, sælges eller udlejes en bolig i foreningen.

Reglerne for energimærkning af privatejede bygninger er ændret pr. 4. september 2017. Det betyder, at alle lovpligtige energimærker er gyldige i 10 år fra udstedelsesdatoen. Dette gælder også hvis et energimærke allerede er udløbet (fx efter 7 år), da gyldigheden ’genoplives’ og erstattes af den nye 10-års regel. Medmindre der i mellemtiden er udarbejdet et nyt gældende energimærke.

Energimærket må gerne udløbe

De nye regler for energimærkning betyder desuden, at det nu er tilladt for ejendomme i alle størrelser, at lade energimærket udløbe uden at forny det, da det ikke længere er et krav, at ejendommen altid skal have et gyldigt energimærke.

Det er en fordel for foreninger, hvor udskiftningen blandt ejere og andelshavere er begrænset. 

Nyt energimærke – det kan vi hjælpe med

DEAS tilbyder at stå for håndteringen af energimærket. Vores erfaringer sikrer jer en god pris, indhenter og udarbejder de nødvendige oplysninger og står for dialogen med energikonsulenten. 

Dermed kan I i bestyrelsen bruge tiden på de sager og beslutninger, der giver værdi for foreningen. 

Kan sænke prisen med 25 %

DEAS har god erfaring med at kunne sænke kundens pris med op til 25 % pr. energimærke ved, at vi samler opgaver med udløbende energimærker fra en række ejendomme og sender opgaven med at forny dem i et samlet udbud blandt en række kvalificerede energikonsulenter.

Derfor anbefaler vi at komme i gang i god tid, når energimærket skal fornyes – gerne et par mdr. før det skal bruges. Det sikrer jer en god pris og den bedste kvalitet. 

Energimærke - standard

Vi forestår indsamlingen af relevant data, sender opgaven i udbud, godkender og registrerer energimærket. 

Honorar: 2.760,- kr. ekskl. moms.

Dertil kommer prisen for selve energimærket, som indhentes i udbudsrunden.

Energimærke - udvidet

Vi forestår indsamlingen af relevant data, sender opgaven i udbud, godkender og registrerer energimærket. Derudover kontrollerer og kvalitetssikrer vores energiingeniører energimærket og går i dybden med evt. afvigelser fra fx beregnet forbrug og realiseret forbrug. 

Vi vurderer energispareforslagene og undersøger om allerede igangsatte forbedringer er overset. Det kan være med til at løfte energimærket op i en bedre klasse.

Honorar: 5.000,- kr. ekskl. moms. 

Dertil kommer prisen for selve energimærket, som indhentes i udbudsrunden.

Hvilke ejendomme skal energimærkes?

  • Ejendomme på over 60 kvm, der skal sælges eller udlejes, eller hvor der skal sælges eller udlejes en lejlighed.
  • Hvis en ejendom har gennemgået energirenovering, der betyder væsentlige ændringer i energiforbruget. DEAS definerer væsentlige ændringer som en ændring af energiklassen fra fx energiklasse E til D.

Hvis jeres ejendom er fredet, er den dog undtaget.

Kontakt

Hans Andersen

Senior Director
Sustainability
Bliv kontaktet

Energioptimering

Gennemgå foreningens energiforbrug og find det største potentiale for at
opnå besparelser.

Læs om energirådgivning