Vedtægter og husorden

Vedtægterne er ejerforeningens ’grundlov’ med regler om ejernes indbyrdes forhold – fra man flytter ind, til man forlader ejerforeningen.

Vedtægterne indeholder også regler om indgåelse af aftaler med kreditorer som fx håndværkere samt regler om disse kreditorers rettigheder i forhold til ejerne.

Vil I vide mere? Kontakt jeres faste kontaktperson.

Husorden

Mange ejerforeninger har udover vedtægterne også formuleret en husorden, der udstikker generelle leveregler for ejerforeningens medlemmer og for eventuelle lejere. Husordenen kan i de fleste foreninger vedtages med simpelt flertal, og kan derfor løbende justeres.

DEAS' standardhusorden - gratis

Brug DEAS' standardhusorden (som pdf) eller Word (.zip) og giv foreningens husorden et eftersyn.

Har I spørgsmål i forbindelse med vedtægter eller husorden, kan I henvende jer til jeres faste kontaktperson hos DEAS. I kan ligeledes kontakte vores juridiske afdeling, som kan hjælpe med formulering eller tolkning af bestemmelser i vedtægterne.

Facebook

Gør bestyrelsesarbejdet lettere: få nyheder og tips
til bestyrelsesarbejdet.

Følg os

Anbefal os

- og vi takker med et gavekort.

Klik, og læs mere