Tvister

Ejerforeningens bestyrelse har mulighed for at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis der opstår en tvist mellem jer og DEAS, som DEAS helt eller delvist afviser.

 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil først forsøge at finde frem til en løsning mellem jer og DEAS ved hjælp af mediation. 

  Hvis der ikke opnås en løsning, kan I indbringe sagen til Forbrugerklagenævnet, som så vil træffe afgørelse. 

 • Alternativ mediator

  Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke kan behandle sagen, kan begge parter foreslå en anden mediator.

  Kan vi ikke blive enige om, hvem der skal være mediator senest 14 dage efter, at én af os har peget på en alternativ mediator, så kan begge parter anmode Mediatoradvokater om at foreslå en mediator.

  Hvis konflikten ikke er løst inden otte uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, kan enhver af parterne kræve, at konflikten afgøres ved de almindelige domstole.

 • Rammer for mediation

  Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den gældende standardaftale for mediation, som fastsættes af Mediatoradvokater, Ejendomsforeningen Danmarks etiske regelsæt og reglerne om god advokatskik.

 • Kontakt

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby

  www.kfst.dk.

  Mediatoradvokater

  c/o Advokatsamfundet
  Vesterbrogade 32
  1620 København V. 

  www.mediatoradvokater.dk

Kontakt os

Tlf. 70 30 20 20

eller

Send os en mail