Typiske opgaver for bestyrelsen i ejerforeningen

Der findes ikke en facitliste for, hvad en bestyrelse skal beskæftige sig med. For at sikre, at bestyrelsen tager hånd om nødvendige opgaver, er det vigtigt, at bestyrelsen identificerer tilbagevendende og konkret vigtige opgaver i løbet af året, og at bestyrelsen tilrettelægger, hvordan disse opgaver bliver løst.

Forretningsorden for bestyrelsen

Bestyrelsen kan med fordel formulere en forretningsorden, der definerer bestyrelsens opgaver, og som fordeler opgaverne mellem bestyrelsens medlemmer.

Typiske opgaver for en bestyrelse kan være:

  • Dialog og koordinering med administrator.
  • Dialog med og problemløsning i forhold til ejerne.
  • Dialog med foreningens revisor, herunder afholdelse af et årligt regnskabs- og budgetmøde.
  • Overvågning af ejerforeningens eventuelle fælleslån.
  • Løbende kontrol med og styring af ejerforeningens økonomi, herunder budgetopfølgning og tilsyn med betalinger og lån mv.
  • Dialog, kontrol med og styring af eventuel vicevært/gårdmand.
  • Styring af og aftaler vedrørende arrangementer og møder, fx generalforsamlinger, møder med administrator og andre, weekendarbejde og socialt samvær.
  • Kontrol og styring af projekter, herunder i særdeleshed om vedligeholdelse og renovering af ejerforeningens ejendom - i samarbejde med administrator og rådgivere.
  • Håndtering af ad hoc-opgaver.