Indkaldelse til generalforsamlinger

Bestyrelsen skal være opmærksom på fristerne for indkaldelse til generalforsamling og de formkrav, der er i den forbindelse. Fristen for indkaldelse til den ordinære generalforsamling kan variere fra en uge til en måned, mens fristen typisk er kortere for en ekstraordinær generalforsamling.

Frist for afholdelse af generalforsamling

Det er sædvanligvis et krav, at den ordinære generalforsamling afholdes senest 3-5 måneder efter regnskabsårets udløb, selvom der principielt ikke er knyttet sanktioner til en eventuel overskridelse af fristen.

I vedtægterne kan I se, hvilke krav der som minimum er til indholdet af indkaldelsen til både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Typisk er det et krav, at tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen fremstår af indkaldelsen.
Vær opmærksom på, at vedtægterne kan angive yderligere formkrav.

Vejledninger

Afholder i generalforsamlingen på egen hånd i ejerforeningen, finder I tips og gode råd i vores vejledninger - før, under og efter jeres generalforsamling.

Skal du være dirigent på generalforsamlingen?

Med opgaven følger en række pligter, som du bør sætte dig godt ind i.

Åbn vejledning