Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er ejerforeningens højeste myndighed. Her kan træffes beslutning om alle forhold vedrørende ejerforeningen, eksempelvis:

  • Driftsbudgettet
  • Årsregnskabet, herunder om afholdelse af ordinære og ekstraordinære udgifter
  • Fællesudgifternes størrelse
  • Gennemførelsen af eventuelle vedligeholdelses- og forbedringsprojekter
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af administrator og revisor 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år – typisk 3-5 måneder efter regnskabsårets udløb. Regnskabsåret fremgår af foreningens vedtægter.

Skal du være dirigent på generalforsamlingen?

Med opgaven følger en række pligter, som du bør sætte dig godt ind i.

Åbn vejledning

Finansering

Download vores vejledning i oprettelse af fælleslån.

Læs mere her

Beslutninger

Download vores vejledning i at træffe beslutninger i en ejerforening.

Læs mere her