Forsikring

Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at ejerforeningens ejendom altid er forsikret mod bygningsbrand og anden bygningsskade.

Herudover kan bestyrelsen med fordel tegne

  • husejeransvarsforsikring
  • udvidet rørskade-, svampe- og insektskadeforsikring
  • glas- og kummeforsikring.

Forsikring er et kompliceret speciale, som bestyrelsen bør sikre sig rådgivning om. Vi anbefaler altid, at der tegnes bestyrelsesansvarsforsikring. Læs eventuelt mere om baggrunden for denne anbefaling i afsnittet om bestyrelsens sammensætning, ansvar og samarbejde.

Gennemgå forsikringer jævnligt

Det er vigtigt, at bestyrelsen jævnligt går foreningens forsikringer igennem og herunder, at dækningsomfang og priser bliver vurderet og eventuelt konkurrenceudsat.

Afhænger af vedligehold og stand

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at vilkårene og ikke mindst prisen for foreningens forsikringer hænger nøje sammen med i hvilken stand ejerforeningens ejendom er – og herunder ikke mindst med, hvordan ejerforeningens forsikringshistorik ser ud.

Der er mange penge at spare på generelle forsikringsvilkår og selvrisiko, hvis ejerforeningens ejendom er velvedligeholdt, og hvis bestyrelsen er opmærksom på, hvor forsikringspræmierne typisk er mest ”sårbare”.

Største skader i statistikkerne

De seneste års forsikringsstatistikker viser, at forsikringsselskabernes største udbetalinger sker efter skader som følge af:

  • Vandskader, som skyldes dårligt vedligeholdte tage og vandinstallationer.
  • Brandskader, som følge af manglende overholdelse af retningslinjer for opmagasinering på lofter og andre fællesarealer – kombineret med ulovlige og/eller dårligt vedligeholdte elinstallationer.
  • Rør-skader, som følge af mangelfuld eller manglende vedligeholdelse af ejendommens rørsystemer og kloakker.

Et skadesbillede med hyppige og omkostningsfulde skader på eksempelvis disse tre områder, vil typisk medføre højere forsikringspræmier og/eller forbehold i forsikringsbetingelserne om, at forsikringen ikke dækker, eller kun dækker delvist.

Risikovurdering og vedligeholdelsesplaner

I planlægningen af hvordan ejerforeningens ejendom skal vedligeholdes og renoveres, kan det derfor være en god ide at være opmærksom på, om forsikringsselskabet har formuleret forbehold eller anbefalinger, som bør indarbejdes i den kommende byggesag.

Det kan være en god ide, at lade ejerforeningens ejendom besigtige af forsikringsselskabet, så selskabets risikovurdering medtages, når bestyrelsen skal vurdere, hvilke projekter, bestyrelsen skal foreslå generalforsamlingen, at foreningen gennemfører.

DEAS samarbejder med flere forsikringsselskaber og forsikringsmæglere. Spørg jeres kontaktperson, hvis I har brug for sparring eller rådgivning om ejerforeningens forsikringer.

 

Webadgang til bestyrelsen

Bliv opdateret om foreningens økonomi m.m. via DEAS' webadgang for bestyrelsen.

Log ind

Finansering

Download vores vejledning i oprettelse af fælleslån.

Læs mere her