Vi holder fortsat åbent, og du kan som altid ringe til os på hverdage fra kl. 7.00-19.00 på tlf. 70 30 20 20.

Forretningsorden

DEAS anbefaler, at bestyrelsen har en forretningsorden. Her skal det fremgå, hvordan medlemmerne fordeler opgaver og ansvar mellem sig.

I bestyrelsen bør I udpege ét ansvarligt bestyrelsesmedlem for hvert opgaveområde, så I ikke alle udfører det samme arbejde, og for at undgå, at flere bestyrelsesmedlemmer taler med administrator eller andre rådgivere om de samme problemstillinger og opgaver.

Bestyrelsen bør altid være enig om, hvordan kommunikationen med samarbejdspartnere og hjælpere skal foregå. På den måde står I stærkest i forholdet til dem.

DEAS anbefaler, at nye bestyrelsesmedlemmer deltager i kurser og andre tilbud om det at være bestyrelsesmedlem. DEAS tilbyder løbende sådanne kurser for bestyrelses-medlemmer.


Håndtering af kontanter

Læs mere om bestyrelsens håndtering af kontanter.

Læs mere her

Beslutninger

Download vores vejledning i at træffe beslutninger i en ejerforening.

Læs mere her