Forretningsorden

DEAS anbefaler, at bestyrelsen har en forretningsorden.

Forretningsordenen skal dokumentere, hvordan medlemmerne i bestyrelsen fordeler opgaver og ansvar mellem sig.

I bestyrelsen bør I udpege ét ansvarligt bestyrelsesmedlem for hvert opgaveområde, så I ikke alle udfører det samme arbejde, og så I undgår, at flere bestyrelsesmedlemmer taler med administrator eller andre rådgivere om de samme problemstillinger og opgaver.

Bestyrelsen bør altid være enig om, hvordan kommunikationen med samarbejdspartnere og hjælpere skal foregå. På den måde står I stærkest i forholdet til dem.

Arbejdsgrupper

Bestyrelsen kan varetage identificerede opgaver selv – og fordele opgaverne mellem sig. Men bestyrelsen kan også vælge at sammensætte en arbejdsgruppe, hvor også medlemmer af ejerforeningen, som ikke sidder i bestyrelsen, kan deltage.

Det anbefales, at der i en arbejdsgruppe altid sidder mindst ét bestyrelsesmedlem, som er bestyrelsens repræsentant og som fungerer som kontaktperson til bestyrelsen.

Kursus for bestyrelsesmedlemmer

DEAS anbefaler, at nye bestyrelsesmedlemmer deltager i kurser og andre tilbud om det at være bestyrelsesmedlem.

 

Håndtering af udlæg

Læs mere om bestyrelsens håndtering af udlæg.

Læs mere her

Beslutninger

Download vores vejledning i at træffe beslutninger i en ejerforening.

Læs mere her