Ejerforeningens økonomi

Budgettet

Hvert år, i forbindelse med årsregnskabet, opstiller administrator forslag til ejerforeningens budget for det efterfølgende regnskabsår. Bestyrelsen indstiller budgettet til godkendelse på generalforsamlingen.

Samtidigt med godkendelsen af budgettet tager generalforsamlingen stilling til, hvad fællesudgifterne skal være i det kommende år. I forbindelse med godkendelsen af regnskabet fastsættes rammerne for de udgifter, som bestyrelsen kan afholde i driftsåret, uden at generalforsamlingen skal spørges løbende.

Årsregnskabet

Årsregnskabet indeholder to hovedelementer: Resultatopgørelsen og balancen.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen viser, hvordan det forgangne år er gået med en detaljeret specifikation af de indtægter og udgifter, foreningen har haft. Resultatopgørelsen viser også, hvor meget foreningen har afdraget på realkreditlån.

Balancen

Balancen viser en status på foreningens formue ved regnskabsårets udløb. Balancen er opdelt i aktiver, der viser, hvilke værdier foreningen råder over, og passiver, der viser, hvilke gældsposter og hvilken friværdi, der er i foreningens økonomi.

Håndtering af udlæg

Læs mere om bestyrelsens håndtering af udlæg.

Læs mere her

Webadgang til bestyrelsen

Bliv opdateret om foreningens økonomi m.m. via DEAS' webadgang for bestyrelsen.

Log ind