Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse af ejendommen er en central opgave for bestyrelsen i ejerforeningen.

I den typiske bestyrelse vil medlemmerne ikke have viden, erfaringer eller faglighed til at håndtere den planlægning og de beslutninger, som skal til for at ejendommen altid fremstår vel-vedligeholdt.

Vi anbefaler derfor alle foreninger at tilknytte en fast drifts- og byggerådgiver, og DEAS anbefaler alle foreninger at have en vedligeholdelsesplan.

Overordnet kan man sige, at fundamentet for den gode, løbende vedligeholdelse af en ejendom bygger på:

  • En vedligeholdelsesplan, der giver at overblik over behovet for løbende vedligeholdelse, og som anviser hvornår vedligeholdelse bør erstattes af renoveringer. Man kan sige, at det er tid til at overveje at renovere (udskifte), når det er dyrere at vedligeholde end at udskifte.
  • Driftsbudgetter, der år for år omsætter vedligeholdelsesplanen til målrettet, løbende vedligeholdelse af ejendommen.
  • Renoveringsprojekter (byggesager), der rettidigt sikrer udskiftning af nedslidte bygningsdele.
  • Målrettet økonomistyring, der sikrer at ejerforeningen kan finansiere både vedligeholdelse og renoveringer, uden at ejerudgiften stikker af.

Løbende drift og vedligeholdelse

Det er bestyrelsens ansvar at vedligeholde foreningens ejendom løbende. Bestyrelsen kan med fordel indgå aftale med en fast driftsrådgiver, som hjælper med at planlægge og styre den løbende drift.

Uden en driftsrådgiver, er det ejerforeningens bestyrelse, der alene planlægger og styrer driften. Her er det vigtigt at orientere administrator om bestyrelsens planer og ikke mindst betydningen af driftsaktiviteterne for foreningens økonomi.

Daglig drift

En vicevært eller et ejendomsservicefirma kan udføre den løbende drift og vedligeholdelse efter aftale. Viceværten og/eller ejendomsservicefirmaet arbejder efter instruks fra bestyrelsen eller driftsrådgiveren – indenfor de rammer som er sat i ejerforeningens vedligeholdelsesplan og vedligeholdelsesbudget.

Effektiv vicevært og ejendomsservice

Vi tilbyder at varetage vedligeholdelsen af jeres ejerforenings bygninger, både den daglige og den mere langsigtede planlægning.

Læs om DEAS' drift og ejendomsservice.

Vedligeholdelsesplan og driftsbudget hænger tæt sammen

Vedligeholdelsesplanen og driftsbudgettet opdateres årligt for dernæst at blive godkendt af generalforsamlingen. Det sker oftest i forlængelse af generalforsamlingens godkendelse af ejerforeningens budget for det efterfølgende regnskabsår.

Inden driftsbudgettet skal udformes, forslår vi, at bestyrelsen besigtiger ejendommen sammen med vicevært og/eller foreningens driftsrådgiver. Det giver bestyrelsen et grundigt indblik i, hvad ejendommens tilstand er, så næste års drift tilrettelægges målrettet. Indblikket medvirker desuden til, at det bliver nemmere at forklare driftsbudgettets indhold og sammensætning for generalforsamlingen.

Der kan opstå behov for at tilpasse vedligeholdelsesplanen i løbet af året. For at de nødvendige beslutninger om tilpasningerne træffes rettidigt, bør bestyrelsen kontinuerligt holde en tæt dialog med vicevært og/eller driftsrådgiver. Bestyrelsen kan på den måde holde styr på, at vedligeholdelsen sker som planlagt og tager højde for uforudsete ændringer.