Byggesager

Bygge sager kan overordnet opdeles i renoveringssager og forbedringer.

Byggesager er ofte dyre og komplicerede. Der kan gå lang tid fra der konstateres et behov for at renovere eller et ønske om at forbedre, til der ligger et afsluttende byggeregnskab.

Byggesager har ofte en meget indgribende effekt på dagligdagen for ejerne.

Byggesager er derfor naturligt en af de forløb i en forening, der kan give anledning til usikkerhed og splid – og som kan sætte sig spor i stemningen i foreningen lang tid efter, at byggesagen er slut.

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at byggesager er forskellige. Ikke to byggesager forløber ens og der opstår ALTID uforudsete situationer og behov, som kan ændre byggesagens forløb, indhold og økonomi.

Byggesager kan ikke betragtes isoleret. Byggesagerne, deres timing, omfang og indhold hænger nøje sammen med ejendommens løbende drift og vedligeholdelse.

Få professionel byggerådgivning

Vi har stor erfaring med byggeprojekter af alle typer i ejerforeninger. Som bestyrelsens nære samarbejdspartner hjælper vi jer godt i mål. 

Læs mere om DEAS i byggeprojekter.

Byggesager kan overordnet opdeles i to hovedgrupper

 • Renoveringssagerne, hvor udslidte bygningsdele vedligeholdes og udskiftes, hvis der er behov for det.
 • Forbedringer, hvor man tilfører ejendommen noget nyt (fx elevatorer, altaner, solfangeranlæg, mv.).

Det typiske sagsforløb

Byggesager kan groft sagt opdeles i disser hovedfaser i sagsforløbet:

 1. Idé og for-projektering.
  Formulering af indledende projekt og foreløbig økonomi.
 2. Indledende beslutning på generalforsamling.
  Bemyndigelse til bestyrelsen til at afholde udgifter til projektering, indhentning af tilbud og offentlige godkendelser.
 3. Projektering, indhentning af tilbud,
  formulering af forslag til generalforsamlingen om gennemførelse af projektet, herunder beregning af økonomiske konsekvenser (hvad koster projektet og hvordan finansieres det (kontantindskud, fælleslån, mv.)).
 4. Gennemførelse af byggesagen.
  Byggekredit, entrepriseforsikring, entrepriseaftale, tilsyn, varsling af lejerne, økonomisk opfølgning.
 5. Undervejs – håndtering af det uforudsete;
  skader der konstateres, når man ”åbner op”, forsikringssager, ændrede ønsker og behov, ændrede anbefalinger efterhånden, som man bliver klogere (fordi man får mulighed for at se, hvordan ejendommen i virkeligheden har det), osv.
 6. Aflevering.
  Entrepriseregnskab, byggeregnskab, endelig finansiering, endelig beregning af bidrag eller andel af fælleslån, kvalitetssikring.