Standardvedtægter

"DEAS' standardvedtægter for andelsboligforeninger" gør det lettere at være andelshaver.

Vedtægterne er udformet, så de er lette at forstå og overholde, ligesom de skaber større gennemsigtighed om, hvad det vil sige at være andelshaver. 

Gratis at bruge 

DEAS' standardvedtægter for andelsboligforeninger kan downloades og anvendes gratis. Husk blot at følge andelsboligforeningens nuværende vedtægtsbestemmelser om korrekt valg af nye vedtægter.
Bemærk venligst DEAS' ansvarsfraskrivelse i afsnittet 'Disclaimer' sidst i dokumentet.

DEAS' standardvedtægter for andelsboligforeninger (zip-fil) (bemærk at standardvedtægterne er under redigering) - her kan du nemt tilføje foreningens informationer.
Vil I ændre i standardvedtægterne, kan afsnittene kopieres til et separat dokument.

DEAS' standardvedtægter for andelsboligforeninger (pdf) (bemærk at standardvedtægterne er under redigering).

Nyt i vedtægterne

DEAS' standardvedtægter for andelsboligforeninger adskiller sig fra normalvedtægterne udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på disse områder:

 • Forenkling af salg via ejendomsmægler
 • Mulighed for digital kommunikation i andelsboligforeningen
 • Bestemmelse for fremleje er lempet 
 • Vedligeholdelsesbestemmelser er skærpet 
 • Ventelisteregler er afskaffet 
 • Andelsbeviser er afskaffet 
 • Mulighed for familiekøb
 • Forstå alle bestemmelser

  Downloader du DEAS' standardvedtægter finder du bagest i dokumentet et fortolkningsbidrag. Her finder du forklaringer og uddybninger til størstedelen af bestemmelserne.

 • Digital kommunikation

  De nye vedtægter tager højde for, at fremtiden er digital. Nu kan bestyrelsen sende indkaldelser mv. digitalt eller fremlagt på foreningens hjemmeside. Da ikke alle foreninger kan gå over til en 100 % digital løsning, er der også mulighed for, at andelshavere uden adgang til pc kan få de samme informationer, som øvrige andelshavere.

 • Bygget på erfaring

  Vi har formet vedtægterne med udgangspunkt i over 20 års erfaring med administration af andelsboligforeninger på landsplan. Med flere nye bestemmelser åbner standardvedtægterne mulighed for at drive en moderne og levende andelsboligforening.

Facebook

Gør bestyrelsesarbejdet lettere: få nyheder og tips
til bestyrelsesarbejdet.

Følg os