Vedtægter og husorden

Vedtægterne er andelsboligforeningens ’grundlov’ med regler om andelshavernes indbyrdes forhold – fra man flytter ind, til man forlader andelsboligforeningen.

Vedtægterne indeholder også regler om indgåelse af aftaler med kreditorer (f.eks. håndværkere) samt regler om disse kreditorers rettigheder i forhold til andelshaverne.

Vil I vide mere? Læs om de standardvedtægter for andelsboligforeninger, DEAS har formuleret.

  • Husorden

    Mange andelsboligforeninger har udover vedtægterne også formuleret en husorden, der udstikker generelle leveregler for andelsboligforeningens medlemmer og for eventuelle lejere. Husordenen kan i de fleste foreninger vedtages med simpelt flertal og kan derfor løbende justeres.

    DEAS' standardhusorden - gratis

    Brug DEAS' standardhusorden (som pdf) eller Word (.zip) og giv foreningens husorden et eftersyn.

    Har I spørgsmål i forbindelse med vedtægter eller husorden, kan I henvende jer til jeres faste kontaktperson hos DEAS. I kan ligeledes kontakte DEAS' juridiske afdeling, som kan hjælpe med formulering eller tolkning af bestemmelser i vedtægterne.

Lettere at være andelshaver

DEAS' standardvedtægter er skrevet i et nutidigt sprog og er nemme at forstå og overholde.

Læs mere

Facebook

Gør bestyrelsesarbejdet lettere: få nyheder og tips
til bestyrelsesarbejdet.

Følg os

Anbefal os

- og vi takker med et gavekort.

Klik, og læs mere