Nøgleoplysninger ved overdragelse

Ved salg af andelsboligen har sælger oplysningspligt om en række forhold ligesom foreningen også har nogle opgaver forbundet med salget. DEAS hjælper naturligvis sælger og forening med at opfylde reglerne.

 • Udfyldelse af skemaer

  Når en andelshaver ønsker at overdrage sin andelsbolig, skal vedkommende udlevere en række nøgleoplysninger om foreningen og boligen til køberen, inden der indgås aftale om salg. De skal udleveres i særlige nøgleoplysningsskemaer for foreningen og boligen, der er til salg.
  Sælger kan ikke selv udarbejde skemaerne, men skal rekvirere dem hos foreningens administrator.

 • Skema for foreningen

  DEAS indtaster oplysningerne vedrørende foreningen i et særligt system som Erhvervsstyrelsen har udarbejdet. Her vil de indtastede data blive koblet sammen med oplysninger fra kreditinstitutterne om foreningens lån.

  DEAS udfylder de punkter, der vedrører:

  • Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen
  • Foreningens drift, herunder udlejningsvirksomhed
  • Byggeteknik og vedligeholdelse
  • Nogle få oplysninger under punktet 'finansielle oplysninger'

  Det er kun DEAS, der på vegne af foreningen har adgang til at se og indtaste oplysningerne.

 • Skema for boligen

  DEAS udfylder også et nøgleoplysningsskema for den enkelte andelsbolig, der skal overdrages og en erklæring om væsentlige ændringer.

  Herudover skal sælger inden overdragelsen udlevere en række dokumenter til køber (vedtægter, årsregnskab, budget, referater, vedligeholdelsesplan og energimærke). DEAS kan udlevere disse på sælgers vegne.

  Sælger skal betale DEAS for at udarbejde nøgleoplysningerne.

 • Nøgleoplysninger i årsrapporten

  Mange af de oplysninger, som DEAS udfylder for foreningen, findes i noterne til foreningens årsrapport og kan overføres direkte til nøgleoplysningsskemaet om foreningen.

  Ifølge reglerne skal en del af nøgleoplysningerne nemlig foreligge som en note til årsrapporten. Læs mere om andelsboligforeningens årsrapport.

  DEAS indarbejder i samarbejde med foreningens revisor noten i årsrapporten. 

  Søg eventuelt mere information på www.erhvervsstyrelsen.dk

Bekendtgørelse

Læs bekendtgørelsen om nøgleoplysninger og sælgers oplysningspligt ved overdragelse af andel.

Klik her

E-Service

Ved en andelsoverdragelse kan du finde relevante formularer her. 

Udfyld online