Guidelines til bestyrelsen

Der er mange ting, som man skal have styr på, når man sidder i bestyrelsen i en andelsboligforening. Vi har samlet nogle emner her, som I kan downloade og finde vejledning i.

Bestyrelsens håndtering af kontanter
Bestyrelsens håndtering af kontanter / september 2012  (84KB)
En bestyrelse har løbende behov for at betale regninger i forbindelse med mødeafholdelse, køb af kontorartikler, bespisning, telefoner, kopiering mv. Det er derfor praktisk, hvis bestyrelsen har adgang til kontanter.

Beslutninger
Beslutninger / september 2012  (90KB)
Beslutninger er grundlaget for alle aktiviteter i andelsboligforeningen. Derfor er det vigtigt, at beslutningerne bliver taget af de personer, der ifølge andelsboligforeningens vedtægter har kompetence og bemyndigelse til at træffe dem.

Betaling af regninger
Betaling af regninger / september 2012  (87KB)
Håndtering og betaling af regninger kan være en kompliceret proces. De enkelte håndværkere og leverandører har ofte korte betalingsfrister, fx 8 eller 14 dage, og det stiller store krav til sagsbehandlingstiderne både hos DEAS og hos bestyrelsen.

Ejendommens værdifastsættelse
Ejendommens værdifastsættelse / januar 2017  (75KB)
I forbindelse med årsregnskabet skal bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, hvordan andelsværdien bør fastsættes for det kommende år.

Fakturaer, som skal godkendes af bestyrelsen
Fakturaer, som skal godkendes af bestyrelsen / september 2012  (108KB)
Når foreningen modtager en faktura fra en kreditor, enten direkte fra kreditor eller via DEAS, skal bestyrelsen kontrollere, om fakturaen svarer til den ydelse, som foreningen har modtaget.

Finansiering i Andelsboligforeninger
Finansiering i Andelsboligforeninger / september 2012  (88KB)
Langt de fleste andelsboligforeninger er finansieret med banklån og realkreditlån. Sammensætningen og størrelsen af andelsboligforeningens lån afhænger af foreningens finansieringsbehov og størrelsen af andelshavernes boligafgift.

Håndtering af lejere
Håndtering af lejere / september 2012  (99KB)
Bestyrelsen skal være opmærksom på, at der gælder andre regler for lejefastsættelse og lejeændring, end når der træffes beslutning om regulering af boligafgiften.

Sager om inkasso, udsættelser og eksklusioner
Sager om inkasso, udsættelser og eksklusioner / september 2012  (91KB)
DEAS sender automatisk rykkere til de andelshavere og lejere, der ikke har betalt til tiden. Det er andelsboligforeningens vedtægter og reglerne i lejelovgivningen, der styrer rykkerproceduren.

Vedtægter
Vedtægter / september 2012  (87KB)
Vedtægterne er andelsboligforeningens ’grundlov’ med regler om andelshavernes indbyrdes forhold – fra man flytter ind, til man forlader andelsboligforeningen.

Byggesager
Byggesager / september 2012  (84KB)
Byggesager kan være dyre og komplicerede, og der kan gå lang tid fra den første ide opstår hos bestyrelsen eller på en generalforsamling, og til der ligger et afsluttende byggeregnskab.

 

Webadgang til bestyrelsen

Bliv opdateret om foreningens økonomi m.m. via DEAS' webadgang for bestyrelsen.

Log ind

Nyhedsbrev

Få tips og gode råd, nyt fra branchen, information om lovændringer m.m., når du er bestyrelsesmedlem.

Tilmeld dig

Lov om andelsboligforeninger

På retsinformation.dk finder du loven om andelsbolgforeninger.

Klik her