Guidelines til bestyrelsen

Der er mange ting, som man skal have styr på, når man sidder i bestyrelsen i en andelsboligforening. Vi har samlet nogle emner her, som I kan downloade og finde vejledning i.

Bestyrelsens håndtering af udlæg
Bestyrelsens håndtering af udlæg / juli 2022
En bestyrelse har løbende behov for at betale regninger i forbindelse med mødeafholdelse, køb af kontorartikler, bespisning, telefoner, mv. Det er derfor praktisk, hvis bestyrelsen har adgang til kontanter.

Beslutninger
Beslutninger / juli 2022
Beslutninger er grundlaget for alle aktiviteter i andelsboligforeningen. Derfor er det vigtigt, at beslutningerne bliver taget af de personer og forsamlinger, der ifølge andelsboligforeningens vedtægter, og på grundlag af generalforsamlingens beslutninger, har kompetence og bemyndigelse til at træffe dem.

Betaling af regninger
Betaling af regninger / juli 2022
Håndtering og betaling af regninger kan være en kompliceret proces. De enkelte håndværkere og leverandører har ofte korte betalingsfrister, fx 8 eller 14 dage, og det stiller store krav til sagsbehandlingstiderne både hos bestyrelsen og DEAS.

Ejendommens værdifastsættelse
Ejendommens værdifastsættelse / juli 2022
I forbindelse med årsregnskabet skal bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, hvordan andelsværdien bør fastsættes for det kommende år. Der er tre måder at opgøre ejendommens værdi på.

Fakturaer, som skal godkendes af bestyrelsen
Fakturaer, som skal godkendes af bestyrelsen / juli 2022
Når foreningen modtager en faktura fra en kreditor, enten direkte fra kreditor eller via DEAS, skal bestyrelsen altid kontrollere, om fakturaen svarer til den ydelse, som foreningen har modtaget.

Finansiering i andelsboligforeninger
Finansiering i andelsboligforeninger / juli 2022
Langt de fleste andelsboligforeninger er finansieret med realkreditlån. Foreningers finansieringsbehov varierer meget fra forening til forening, og flere faktorer er afgørende for, hvordan den enkelte forening sammensætter sin finansieringsløsning.

Lejere i andelsboligforeninger
Lejere i andelsboligforeninger / juli 2022
Bestyrelsen skal være opmærksom på, at der gælder andre regler for lejefastsættelse og lejeændring, end når der træffes beslutning om regulering af boligafgiften. Lejeforhold er bl.a. reguleret af lejeloven, lov om boligforhold og erhvervslejeloven.

Sager om inkasso, udsættelser og eksklusioner
Sager om inkasso, udsættelser og eksklusioner / juli 2022
DEAS sender automatisk rykkere til de andelshavere og lejere, der ikke har betalt til tiden. Det er andelsboligforeningens vedtægter og reglerne i lejelovgivningen, der styrer rykkerproceduren.

Vedtægter
Vedtægter / juli 2022
Vedtægterne er det sæt regler, som sammen med lovgivningen regulerer forholdet mellem andelshaveren og foreningen og andelshaverne indbyrdes. Herudover udstikker vedtægterne rammerne for, hvordan foreningen og ejendommen skal drives.

Drift og vedligeholdelse
Drift og vedligeholdelse / juli 2022
Fundamentet for den gode, løbende vedligeholdelse af andelsboligforeningens ejendom bygger på en vedligeholdelsesplan, et driftsbudget og løbende styring.

Byggesager
Byggesager / juli 2022
Renoveringsprojekter og forbedringer i ejendommen er en central del af den løbende bevarelse af ejendommens værdi og drift. Vi anbefaler alle foreninger at tilknytte professionel byggerådgivning, når byggesager skal startes op.

 

Webadgang til bestyrelsen

Bliv opdateret om foreningens økonomi m.m. via DEAS' webadgang for bestyrelsen.

Log ind

Nyhedsbrev

Få tips og gode råd, nyt fra branchen, information om lovændringer m.m., når du er bestyrelsesmedlem.

Tilmeld dig

Lov om andelsboligforeninger

På retsinformation.dk finder du loven om andelsbolgforeninger.

Klik her