Indkaldelse til generalforsamlinger

Bestyrelsen skal være opmærksom på fristerne for indkaldelse til generalforsamling i foreningen og de formkrav, der er i den forbindelse. Fristen for indkaldelse til den ordinære generalforsamling kan variere fra en uge til en måned, mens fristen typisk er kortere til ekstraordinære generalforsamlinger.

Det er sædvanligvis et krav, at den ordinære generalforsamling afholdes senest 3-5 måneder efter regnskabsårets udløb, selvom der principielt ikke er knyttet sanktioner til en eventuel overskridelse af fristen. 

I vedtægterne kan I se, hvilke krav der som minimum er til indholdet af indkaldelsen til både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Typisk er det et krav, at tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen fremgår af indkaldelsen. Vær opmærksom på, at vedtægterne kan angive yderligere formkrav.

Sådan gør i

Følg DEAS' vejledning i afholdelse af generalforsamlingen - og download en skabelon til at indkalde til generalforsamling (word i zip-fil).

Bestyrelsens opgaver

Læs mere om at sidde i bestyrelsen i en andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter

Download vores vejledning i håndtering af vedtægter i bestyrelsen.

Læs mere