Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er andelsboligforeningens højeste myndighed. Her kan træffes beslutning om alle forhold vedrørende andelsboligforeningen. De faste punkter på generalforsamlingen er sædvanligvis:

  • Driftsbudget
  • Vedligeholdelsesplan og driftsbudget
  • Årsregnskab, herunder om afholdelse af ordinære og ekstraordinære udgifter
  • Boligafgiftens størrelse
  • Værdifastsættelsen af andelsboligforeningens ejendom og andelenes værdi
  • Gennemførelsen af eventuelle vedligeholdelses- og forbedringsprojekter
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af administrator og revisor

Ordinære generalforsamlinger

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, typisk 3-5 måneder efter regnskabsårets udløb. Følger regnskabsåret kalenderåret vil generalforsamlingen typisk afholdes inden udgangen af maj. Ved et såkaldt skævt regnskabsår, fx fra juli til juni, afholdes andelsboligforeningens generalforsamling inden udgangen af oktober.

Regnskabsårets placering i forhold til kalenderåret fremgår af foreningens vedtægter.

Bestyrelsens årshjul

Vi har udarbejdet en oversigt over bestyrelsens årlige aktiviteter.

Klik her

Skal du være dirigent på generalforsamlingen?

Med opgaven følger en række pligter, som du bør sætte dig godt ind i.

Åbn vejledning