Vi sikrer trygge rammer for kunder og beboere. Læs, hvordan vi medvirker til at mindske risikoen for Corona-smitte.

Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er andelsboligforeningens højeste myndighed. Her kan træffes beslutning om alle forhold vedrørende andelsboligforeningen, eksempelvis:

 • Driftsbudgettet
 • Årsregnskabet, herunder om afholdelse af ordinære og ekstraordinære udgifter
 • Boligafgiftens størrelse
 • Værdifastsættelsen af andelsboligforeningens ejendom og andelenes værdi
 • Gennemførelsen af eventuelle vedligeholdelses- og forbedringsprojekter
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af administrator og revisor
 • Ordinære generalforsamlinger

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, typisk 4 måneder efter regnskabsårets udløb, det vil sige inden udgangen af april, hvis regnskabsåret følger kalenderåret (ved skævt regnskabsår, hvor regnskabsåret f.eks. ligger fra juli til juni, inden udgangen af oktober). Regnskabsåret fremgår af foreningens vedtægter.

 • Ekstraordinære generalforsamlinger

  Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter behov, typisk når der skal tages beslutning om gennemførelse af vedligeholdelses- og forbedringsprojekter samt ved vedtægtsændringer. Desuden afholdes ekstraordinære generalforsamlinger, hvis der på en tidligere generalforsamling ikke har været tilstrækkeligt fremmødte til at træffe en bindende beslutning.

  DEAS anbefaler, at I som bestyrelsesmedlemmer sætter jer nøje ind i vedtægternes regler for afholdelse af generalforsamling, ligesom DEAS anbefaler, at nye bestyrelses-medlemmer deltager i et kursus herom. DEAS tilbyder løbende interne kurser for bestyrelserne.

 • Download skabeloner og vejledninger

Bestyrelsens årshjul

Vi har udarbejdet en oversigt over bestyrelsens årlige aktiviteter.

Klik her

Skal du være dirigent på generalforsamlingen?

Med opgaven følger en række pligter, som du bør sætte dig godt ind i.

Åbn vejledning