Andelsforeningens årshjul

Mange begivenheder og opgaver i en andelsboligforening går igen fra år til år. Nogle skyldes lovkrav eller foreningens vedtægter, og der kan være bindende frister, som skal overholdes for at undgå sanktioner.

Det bør bestyrelsen være opmærksom på, og derfor har DEAS forsøgt at opstille året grafisk, som det ser ud for de fleste andelsboligforeninger. DEAS har taget udgangspunkt i en andelsboligforening, der har kalenderåret som regnskabsår. Har foreningen såkaldt 'skævt regnskabsår' – fx fra juli til juni - vil den grafiske model forskydes forholdsmæssigt.

Klik og åbn årshjulet i stort formatDer kan være opgaver eller begivenheder, der ikke er nævnt i årshjulet, fx ekstraordinære generalforsamlinger. DEAS følger nøje med i de løbende opgaver og de frister, der skal overholdes. DEAS opfordrer jer alligevel til også at følge med i, hvilke opgaver der står lige for, og hvilke frister der eventuelt måtte være.


Bestyrelsens årshjul

Vi har udarbejdet en oversigt over bestyrelsens årlige aktiviteter.

Klik her

Webadgang til bestyrelsen

Bliv opdateret om foreningens økonomi m.m. via DEAS' webadgang for bestyrelsen.

Log ind