Status på vedligeholdelsesplanerne

Med ændringerne i lejeloven pr. 1. juli 2015 fulgte et lovkrav om vedligeholdelsesplaner, der skulle være udarbejdet inden 1. juli 2016 for de fleste boligudlejningsejendomme.

DEAS tilbød at håndtere opgaven for vores kunder, og vi udarbejdede samlet set 437 vedligeholdelsesplaner. De omfattede større, forebyggende vedligeholdelsesarbejder, som udføres efter en forudgående økonomisk og teknisk planlægning.

"Rapporterne er overordnet set blevet godt modtaget hos de involverede beboerrepræsentationer. Det skyldes ikke mindst, at vi har haft fokus på at kommunikere indhold og formål med planerne klart og tydeligt og dermed skabe en forståelse for produktet,"

siger Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør i DEAS.

Der har bl.a. været en løbende dialog med beboerrepræsentationerne om de udgifter, som var medtaget, og om hvordan begrebet 'større vedligeholdelsesmæssige arbejder' skulle defineres og prisfastsættes.

Gode resultater ind til videre

Vi har haft en enkelt indsigelse i Huslejenævnet, der omhandlede formkravet om indkaldelse af beboerrepræsentationen. Vi har efterfølgende fået fuldt medhold i denne sag.

"Selve rapporten er ikke blevet testet i Huslejenævnet, da der ikke er kommet indsigelser mod indholdet, men vi kan indtil videre konkludere, at vi har fået skabt en overskuelig rapport, som lever op til de formkrav, der er stillet,"

siger Claus Asger Olsen.

 

Udgivet 08. februar 2017

Ejendomsadministration

Vi har både kompetencer og services til at håndtere alle aspekter inden for ejendomsadministration

Læs mere