Leverandører

Betalings-betingelser for fakturaer

5.Selfservice-order.jpeg
Betalingsbetingelser for fakturaer

Fakturaen skal, uanset størrelse og type, som udgangspunktet overholde vores betalingsbetingelser:

Løbende måned + 45 dage.

Fakturabetingelser

For leveringer til de ejendomme, vi administrerer, bedes du huske følgende:

  • E-fakturaer skal fremsendes i OIOUBL-format til EAN/GLN-nummer 5790002305504 og skal indeholde navnet på modtageren, som kan være en driftsmedarbejder på ejendommen eller en administrativ medarbejder.

  • Fakturaen skal altid adresseres til kunden, som i dette tilfælde er den ejendom, hvor arbejdet er udført eller varen leveret.

  • Ejendommen skal specificeres med sit unikke ejendoms-ID, som består af et ejendomsnummer og et ejendomsnavn.

  • Fakturaen skal altid indeholde det PO-nummer, som den person, der har bestilt arbejdet, har oplyst.

  • Fakturaen skal indsendes senest 7 dage efter arbejdets afslutning eller levering.

  • Baguddaterede fakturaer accepteres ikke, og vi forbeholder os ret til at afslutte samarbejdet med den pågældende leverandør på dette grundlag.

  • Flere krav vedrørende den samme ejendom kan faktureres samlet efter aftale med kravstilleren. Fakturaen skal i så fald udformes således, at varer og tjenesteydelser kan henføres til de enkelte opgaver.

  • Fakturaen skal indeholde en leveringsadresse og en faktureringsadresse.

deasgroup-invoicepayment-w
Andre vilkår

Lovgivningen skal overholdes

Fakturaen skal udstedes i overensstemmelse med de minimumsbetingelser, der er fastsat i loven. Det betyder bl.a., at den skal indeholde leverandørens momsnummer, fakturadato og dato for arbejdets udførelse.

Derudover skal fakturaen indeholde en klar beskrivelse af arbejdets udførelse eller af varens type og art.

Bestilling på vegne af ejere

Varer/tjenesteydelser bestilles på vegne af ejendommens ejer og for dennes regning. Ejeren kan være en investor, en ejerforening, en andelsboligforening, en grundejerforening eller et almennyttigt boligselskab.

DEAS logo