Leverandører

Betalings-betingelser for fakturaer

5.Selfservice-order.jpeg
Betalingsbetingelser for fakturaer

Fakturaen skal, uanset størrelse og type, som udgangspunktet overholde vores betalingsbetingelser:

Løbende måned + 45 dage.

Fakturabetingelser

Vi har samlet alle oplysninger om betingelser og krav til fakturering under "sådan fakturerer du DEAS". Her finder du en udførlig guide til ordrenumre, og at fakturaen har det rette format.

deasgroup-invoicepayment-w
Andre vilkår

Lovgivningen skal overholdes

Fakturaen skal udstedes i overensstemmelse med de minimumsbetingelser, der er fastsat i loven. Det betyder bl.a., at den skal indeholde leverandørens momsnummer, fakturadato og dato for arbejdets udførelse.

Derudover skal fakturaen indeholde en klar beskrivelse af arbejdets udførelse eller af varens type og art.

Bestilling på vegne af ejere

Varer/tjenesteydelser bestilles på vegne af ejendommens ejer og for dennes regning. Ejeren kan være en investor, en ejerforening, en andelsboligforening, en grundejerforening eller et almennyttigt boligselskab.

DEAS logo