Jeg skal flytte ud

5 simple trin til dig, der skal flytte ud

deas-familiemedflyttekasser-w
Hjælp til din flytning

Vi er kede af, du vælger at flytte fra din bolig. Vi håber, at du har været glad for din hverdag og har været tilfreds med os som administrator. Det kan virke uoverskueligt at skulle flytte, men vi er her for at hjælpe dig.

Vi har samlet de vigtigste oplysninger, som kan hjælpe dig med at gøre fraflytningen så problemfri som mulig. Vi vil dog gøre dig opmærksom på, at reglerne for fraflytning ikke er ens for alle lejligheder. Derfor er det en god idé at gennemgå din lejekontrakt. Vi har også en fraflytningsbrochure, som du kan hente hjælp i.

5 simpelt trin til dig, der skal flytte ud

Det første, du skal gøre, er at opsige din lejlighed. Det står i din lejekontrakt, præcis hvor lang tids opsigelse, du har. Som hovedregel er der tre måneders opsigelsesvarsel for lejeboliger. Det betyder, at du skal betale husleje i tre måneder, efter du har opsagt lejligheden. Det gælder også, hvis du flytter fra lejligheden inden. Hvis du ønsker at flytte inden de tre måneder, vil vi naturligvis forsøge at udleje lejligheden hurtigst muligt. Men du skal være opmærksom på, at nogle lejligheder skal udbedres efter særlige regler, som gør, at der vil være længere behandlingstid, inden lejligheden kan blive annonceret som ledig. Du opsiger din lejlighed ved at benytte vores digitale formular via knappen nedenfor eller ved at sende en skriftlig opsigelse til os. Hvis I er flere på lejekontrakten, er det vigtigt, at I alle underskriver opsigelsen.

Du skal huske at anføre dit kundenummer, som fremgår af breve fra os eller af lejeopkrævningen, dine kontaktoplysninger (mailadresse og telefonnummer) og din nye adresse.

Frister

Vi skal have modtaget din opsigelse senest kl. 12.00 den første hverdag i en måned. Dette under forudsætning af, at den første er en hverdag, og at denne hverdag ikke ligger lige før en helligdag. I så fald skal opsigelsen være modtaget senest kl. 12.00 den efterfølgende hverdag.

Husk at afregne vedligeholdelse

Hvis der er en indvendig vedligeholdelseskonto tilknyttet din lejlighed, bliver kontoen lukket, når du opsiger boligen. Det skyldes, at kontoen tilhører selve lejemålet. Du skal sørge for at få vedligeholdelsesarbejde godkendt og afregnet, inden du opsiger boligen, hvis du f.eks. har malet eller ordnet gulve og aftalt, at det skal betales over vedligeholdelseskontoen.

Hvad skal du istandsætte?

I din lejekontrakt kan du læse, om du har pligt til at istandsætte lejligheden, når du flytter. Omfanget af arbejdet afhænger typisk af, hvornår din lejeaftale er indgået. Hvis lejeaftalen er indgået før 1. juli 2015, skal du normalt aflevere lejemålet i samme stand, som da du overtog det. Det betyder almindeligvis, at du ved fraflytning enten skal aflevere lejemålet som beset eller nyistandsat. Hvis lejeaftalen er indgået efter 1. juli 2015, skal du betale for malerarbejde og lakering af gulve, hvis det er afkrydset i din lejekontrakt, at du har den indvendige vedligeholdelse, og hvis det bliver vurderet ved fraflytning, at vedligeholdelse er påkrævet. Hvis du ikke har overtaget lejemålet nyistandsat, modtager du typisk et fradrag i omkostningerne til istandsættelse.

Hvis dit lejemål er misligholdt

Du skal altid selv betale for istandsættelsesarbejde, der skyldes misligholdelse af lejemålet. Misligholdelse er typisk skader som opstår, hvis:

  • Lejemålet er brugt forkert (f.eks. malet i farver, som ikke er tilladt i henhold til lejeaftalen).

  • Rygning har fundet sted i lejemålet, så der skal anvendes nikotinspærre inden maling.

  • Lejemålet er vedligeholdt forkert (f.eks. arbejde, som ikke er udført håndværksmæssigt korrekt).

  • Løbende maler- og gulvarbejder er ikke blevet udført, selvom lejer har været forpligtet til at foretage indvendig vedligeholdelse (typisk hvert 4-5 år).

  • Der er udvist forkert adfærd (det kan f.eks. vise sig ved brandmærker, fugtskader, huller eller ridser på lakken osv.)

  • Udlejer ikke er blevet informeret om opståede skader eller om behovet for, at udlejer foretager vedligeholdelsesarbejder.

Vil du selv stå for istandsættelsen?

Det kan være, du selv har et ønske om at stå for istandsættelsen eller ønsker at benytte en professionel håndværker. I begge tilfælde er det meget vigtigt, at arbejdet udføres i en ordentlig kvalitet. Vi anbefaler altid, at der benyttes miljørigtige produkter til glæde for de kommende lejere og miljøet. Bor du i en svanemærket ejendom, er det et krav i din lejekontrakt. Istandsættelsen skal være færdig typisk 10 arbejdsdage før din kontrakt udløber. Vi gennemgår istandsættelsen til flyttesynet, og hvis istandsættelsen ikke kan godkendes, udfører vi arbejdet på din regning.

Hvis DEAS skal stå for istandsættelsen?

Ønsker du ikke selv at stå for istandsættelsen, sørger vi glædeligt for det. Det vælger langt de fleste beboere, der skal flytte. Vi bestræber os altid på at gøre arbejdet så billigt som muligt i forhold til den nødvendige kvalitet. Og rengøring, gulvbehandling og maling sker med miljørigtige produkter.

Flyttesyn

Når vi har modtaget din opsigelse, bekræfter vi den over for dig i et brev eller en e-mail. Heri fortæller vi dig også, hvad du skal gøre herfra. Vi sender samtidig en indkaldelse til et flyttesyn, der kan gennemføres, når du er fraflyttet lejligheden. Det vil sige, at hele lejligheden skal være tømt og rengjort. Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal du kontakte viceværten i god tid og helst senest to dage før.

Flytterapport udfyldes

Til dit flyttesyn vil den synsansvarlige gennemgå lejligheden sammen med dig og registrere, hvad der skal udføres i lejligheden. Det fremgår også af rapporten, om det er dig eller udlejer, der skal betale for arbejdet. Hvis du er uenig eller er i tvivl om noget, er det vigtigt, at du drøfter det med den synsansvarlige på selve flyttesynet. Både du og den synsansvarlige skriver til sidst under på rapporten. Og når flytterapporten er udfyldt, får du den tilsendt på e-mail.

Er du uenig?

Hvis du og udlejer ikke er enige om omfanget af din istandsættelsespligt, kan I bede huslejenævnet afgøre sagen.

Flytteafregningen

En flytteafregning indeholder en opgørelse over det økonomiske mellemværende mellem dig og udlejer, blandt andet dit depositum, forudbetalt husleje og istandsættelse af lejemålet samt restancer, f.eks. a conto-beløb så som kontingenter, forbrug og antennebidrag. Derudover tilbageholdes ofte et mindre a conto-beløb til varme, som først kan opgøres, når det næste varmeregnskab foreligger. Vi er opmærksomme på, at du naturligvis ønsker din afregning hurtigst muligt. Skal der ikke udføres arbejder i din lejlighed, vil du få en flytteafregning ca. 2-3 uger fra den dato, hvor du ikke længere hæfter for at betale husleje. Skal der udføres istandsættelsesarbejder i lejligheden, vil der gå noget tid, inden arbejderne er udført, og inden vi har modtaget regningerne fra håndværkerne. Derfor vil du typisk få flytteafregningen ca. 8-10 uger efter den dato, hvor du ikke længere hæfter for lejebetaling. Er du uenig i din flytteafregning, så beder vi dig om at kontakte os skriftligt.

Afregning af varme, vand og el

Når du modtager din flytteafregning, skal du være opmærksom på, at varmeregnskabet eller vandregnskabet ikke nødvendigvis er afsluttet, og at du derfor kan opleve at få afregningen senere. I din lejekontrakt kan du se, hvornår varmeregnskabet afsluttes. Sker din fraflytning f.eks. pr. 1. april, og varmeregnskabet afsluttes pr. 1. marts, vil der gå mere end et år efter fraflytningen, før vi kan foretage en endelig opgørelse. Sammen med den synsansvarlige aflæser du elmåleren - husk, at du selv er ansvarlig for at afmelde lejemålet hos elselskabet.

Opsigelse af internet

Husk også at opsige dit internet. Det kan du gøre til en vilkårlig dato, så du behøver med andre ord ikke gøre det til den 1. eller 15. i en måned. Du har altid et opsigelsesvarsel på én måned uanset, hvilken internetudbyder du har. Du skal dog være opmærksom på, om du opsiger dit internet, mens du er i binding, da det hos nogle internetudbydere kan være forbundet med gebyr. Af hensyn til næste lejer opfordres du til at opsige dit internet, så sidste aktive dato er inden eller samtidig med udgangen af den periode, du hæfter for dit lejemål.

Potentielle nye lejere skal have mulighed for at se din lejlighed, inden du flytter. Derfor skal vi bede om din hjælp til fremvisning.

Vi kontakter dig, så vi sammen kan aftale dato og tidspunkt for fremvisningen. Når vi har fået en aftale på plads, videregiver vi denne til ansøgere til boligen.

Du skal i første omgang kunne fremvise lejligheden én gang i hverdagene. Bliver den ikke udlejet her, vender vi retur til dig, så vi kan lave en ny aftale.

Vi er her for dig i fraflytningsprocessen

Vi ved, at der er meget, du skal holde styr på i forbindelse med din fraflytning. Vi er her for at hjælpe dig gennem processen på den bedst mulige måde. Du er altid mere end velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget.

deas-noegler-w
DEAS logo