Leverandører

Leverandør hos DEAS Group

deas-bestyrelsesmoede2-w
Når du er leverandør hos DEAS Group

DEAS Group administrerer ejendomme på vegne af investorer, ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boligselskaber.

En af de opgaver, vi udfører, er at købe varer og tjenesteydelser til ejendommene på vegne af vores kunder. Derfor er det vigtigt for os, at leverandører og samarbejdspartnere forstår vores rolle, retningslinjer og grundlaget for vores forretning.

Vi forventer, at alle vores leverandører lever op til vores indkøbspolitik, etiske retningslinjer og andre krav. Vi forventer også, at de sætter sig ind i vores rolle som indkøber og deres rolle som leverandør, før de indleder et samarbejde med os.

Icon
deasgroup hammaralleplanter-s

Leverandør hos Deas Group

Indkøbspolitik

Vores kunders kunder er f.eks. lejere, ejere/aktionærer og andre brugere af de ejendomme, vi administrerer. Hovedformålet med vores indkøbspolitik er at opnå de bedst mulige betingelser for vores kunder baseret på samlede omkostningsovervejelser (pris, kvalitet, service) og at fokusere på specifikke værdier som etik og miljø. For at opnå det optræder DEAS Group som kunde på vegne af vores kunder, og det er vigtigt for os, at alle fordele, rabatter og bonusaftaler går direkte til kunden.

Vores etiske retningslinjer

Vores succes er baseret på gode forretningsvaner og vores kerneværdier, dvs. at vi er fast besluttet på at være grundige og ordentlige i alt, hvad vi gør. Det gælder også vores valg af og samarbejde med leverandører.

Derfor har vi udarbejdet etiske retningslinjer for leverandører som en naturlig forlængelse af vores medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark, hvor vi er forpligtede til at overholde branchens vedtagne etiske retningslinjer for ejendomsadministration.

De beskriver de overordnede retningslinjer for vores forhold til leverandører og indeholder en række etiske, sociale og miljømæssige krav, som vi forventer, at alle vores leverandører lever op til.

Vi ser regelsættet som en integreret del af vores samarbejde med de enkelte leverandører. Vi mener også, at overholdelse af dem vil medføre konkurrencemæssige fordele for os og vores leverandører.

Vi mener, at mennesker og miljø skal behandles ordentligt. Desuden forventer vi, at de leverandører, vi samarbejder med, også behandler deres medarbejdere og miljøet ordentligt og som minimum overholder gældende lovgivning.

I tilfælde af alvorlig eller gentagen forsømmelse forbeholder vi os retten til at afslutte samarbejdet.

Icon
tenex-deas-lejerapp-pexels-helena-lopes-6957655

Leverandør hos DEAS Group

Vi bruger elektronisk fakturering

Husk at sende din faktura elektronisk.

DEAS logo