Sygeplejerskernes Hus: Markant løft til indeklimaet

Beboerne i PKA’s historiske ejendom i København har fået nye vinduer og altandøre, der dæmmer op for støjen fra Tagensvej, en af Københavns meget trafikerede veje. Ved at søge støtte til projektet er huslejestigningen som følge af vedligeholdelsesprojektet sænket markant.

Over en periode på ni måneder er i alt 1.110 vinduer blevet skiftet i Sygeplejerskernes Hus’ 130 lejeboliger.

Vi skal sikre tidssvarende boliger til vores medlemmer. Det gør vi både ved at bygge nye boliger men også ved at vedligeholde og modernisere vores eksisterende ejendomme, så de bevarer deres attraktion og værdi

siger ejendomschef Nikolaj Stampe, PKA.

Vedligehold til 15,5 mio. kr.

Udskiftningen af de oprindelige vinduer har været del af ejendommens plan for fremtidigt vedligehold, og den samlede byggeudgift runder 15,5 mio. kr. Midler fra bl.a. Københavns Kommunes Støjpulje og Boligstyrelsens pulje ’Energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri’ er kommet projektet til gode. 

Vi har opnået en række tilskud og støttemidler, der dækker næsten 25 % af omkostningerne til den store vinduesudskiftning. Det kommer lejerne til gode, som har fået den godkendte huslejestigning markant reduceret

siger Lars Lindegaard Olsen, senior projektleder i DEAS, der har projekteret og gennemført byggesagen som bygherrerådgiver for PKA.

Farvel til vejstøj

Den smukke ejendom nær Fælledparken blev indviet i 1932 for at sikre gode boliger til pensionerede sygeplejersker. Den er klassificeret som bevaringsværdig i klasse to, så rammerne for renoveringen har ligget fast. De nye vinduer, helt ned til hængsler og nøglebeslag, matcher ejendommens eksisterende udtryk.

Selvom vinduerne til forveksling ligner de oprindelige, rummer de markante fordele. Med energimærke A bidrager vinduerne til at sænke ejendommens energiforbrug, og så er de stærkt lydreducerende – til glæde for beboerne, der bor tæt på den trafikerede Tagensvej.

Beboerne har generelt været meget positivt overraskede over den ro, de har fået inden døre. Vinduerne har en stor lydisolerende effekt. Så her er tale om et projekt, der både løfter lejernes komfort i dagligdagen og ejendommens værdi

siger Lars Lindegaard Olsen.

Vinduerne er leveret af producenten Frovin. Renoveringen er del af et større vedligeholdelsesprojekt for ejendommen, der frem til 1. oktober 2019 også får istandsat tag og kviste.

Udgivet 12. september 2019

Kontakt

Lars Lindegaard Olsen

Senior Project Manager
Technical Building Consultancy - Projects West
Bliv kontaktet

Cases

Se vores cases om bygherrerådgivning, nybyggeri, ombygning og byggestyring.

Se cases