Slagelse Sygehus afleveret: Klar til fødsler, børn og medicinske patienter

Pressemeddelelse: Slagelse Sygehus’ nye fødeafdeling, børne- og ungeafdeling samt tre etager til medicinske patienter er netop afleveret til Region Sjælland.

Et af Danmarks største offentlig-private partnerskaber (OPP) inden for sygehusbyggeri kunne i dag aflevere Slagelse Sygehus’ nye tilbygning på 19.519 kvm til Region Sjælland. Bygningen skal huse hospitalets nye fødeafdeling og sengeafsnit med omkring 180 enestuer.

OPP-konsortiet bag projektet består af entreprenørkoncernen MT Højgaard, DEAS samt investorerne Industriens Pension, PensionDanmark, PKA og Sampension.

Indflytning til maj

Slagelse Sygehus går nu i gang med at indrette de nye bygninger, så patienterne kan flytte ind til maj.

Det er blevet et vellykket byggeri, hvor alt stort set er gået som planlagt i et effektivt samarbejde med OPP-teamet. Det betyder, at vi har fået topmoderne rammer i høj kvalitet, som sygehuset i de næste tre måneder vil klargøre endeligt til at modtage de fødende, børnene, de medicinske patienter og personalet. Med byggeriet og de rokader, der nu er igangsat, kan vi snart indvie Slagelse som det moderniserede akutsygehus, som er besluttet i regionens sygehusplan,

siger sygehusdirektør Vagn Bach. 

20 års udvendig drift og vedligehold 

Industriens Pension, PensionDanmark, PKA og Sampension ejer bygningerne, som Region Sjælland lejer sig ind i for en periode på 20 år. OPP-modellen har blandt andet sikret, at det var muligt at finansiere byggeriet, og efter de 20 år kan regionen vælge at købe ejendommen.

OPP-konsortiet består, ud over de finansielle ejere, af MT Højgaard, der har været totalentreprenører på opførelsen af byggeriet, og i samarbejde med DEAS står de for den udvendige drift og vedligehold i de næste 20 år. 

Byggeriet understøtter Slagelse Sygehus’ og Region Sjællands høje ambitioner for patientpleje og lægger vægt på den samlede økonomi. Projektet har bevist, at der skabes unikke resultater, når offentlige og private virksomheder forener kræfterne, og i samarbejde har vi skabt de bedste betingelser for fremtidens patienter,

siger Lars Olaf Larsen, afdelingsdirektør i DEAS, på vegne af OPP-konsortiet. 

Projektet er afleveret til tiden, til den aftalte pris og med de bedste forudsætninger for en sikker drift og optimalt vedligehold i fremtiden.  

Medindflydelse på resultatet

Udbygningen er en del af moderniseringen af Slagelse Sygehus, som er et af regionens fire akutsygehuse, og således flytter gynækologi, fødsler og børneafdeling fra Næstved til Slagelse i år. Samtidig flytter de medicinske afdelinger ud af de ældste bygninger på Slagelse Sygehus og ind i den moderne sengebygning. 

Projektet er skabt i et tæt samarbejde mellem OPP-konsortiet, Slagelse Sygehus og Region Sjælland, der gennem hele processen i fællesskab har besluttet, hvordan bygningerne kunne designes og opføres, så de fremtidige omkostninger til drift og vedligeholdelse bliver så lave som muligt, og forventningerne til byggeriets udtryk og kvalitet blev indfriet. 

Inden byggeriet gik i gang har læger, sygeplejersker og jordemødre haft mulighed for at give deres input til, hvordan de bedste arbejdsbetingelser og rammer for et godt patientforløb kunne skabes. 

Bæredygtigt guld til projektet

Projektet har netop opnået en DGNB Guld-certificering, hvilket underbygger, at det er designet, planlagt og opført med et højt kvalitetsniveau.

DGNB er en certificeringsordning for byggerier, der vurderer bygninger ud fra økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Certificeringen vurderer desuden den økonomiske kvalitet i bygningens levetid, samt den miljømæssige påvirkning, den har på omgivelserne under opførelse, drift og efter endt levetid.

Derfor er opnåelsen også et klart bevis på, at bygningerne er skabt, så de understøtter og sikrer gode rammer både for patienter, medarbejdere og det omkringliggende miljø nu og i fremtiden.

Slagelse Sygehus DEAS OPP

Fakta

Byggeriet består af en fireetages bygning i karréform med kælder samt en bygning til fødeafsnit med fem fødestuer. Stueplan bliver for gravide, fødsler, barsel, børn og unge samt for tidligt fødte børn. 1., 2., og 3. sal bliver for medicinske patienter.

Bestiller: Region Sjælland
OPP-konsortium: MT Højgaard og DEAS (udvendig drift og vedligehold), Industriens Pension, PensionDanmark, PKA og Sampension (ejere og finansiering). 
Totalentreprenør: MT Højgaard
Arkitekt: Arkitema Architects
Rådgivende ingeniør: MOE
Byggeperiode: April 2016-januar 2018

Udgivet 01. februar 2018

Kontakt

Lars Olaf Larsen

Senior Director
Public Private Partnership
Bliv kontaktet

Cases

DEAS har deltaget i flere
OPP-projekter

Se cases

full service property house

Se, hvordan DEAS
forvalter ejendomme og skaber værdi for vores kunder

Se filmen