PKA afsætter 30 mio. kr. til energiløft af 14 bolig-ejendomme

Inden for de seneste fem år har DEAS hjulpet PKA med at energioptimere mere end 60 ejendomme i porteføljen, og PKA tager nu endnu et skridt mod deres mål om at reducere det gennemsnitlige energimærke til B inden udgangen af 2020. Der sættes nemlig nu gang i et større investeringsprogram, der vil mindske energiforbruget i yderligere 14 bolig-ejendomme rundt omkring i landet.

DEAS har screenet denne del af ejendomsporteføljen for mulige renoveringstiltag, og i samarbejde med PKA har vi udvalgt de projekter med størst mulig effekt og rentabilitet. 

PKA har afsat 30 mio. kr. til programmet, og vi er stolte over, at vores byggetekniske rådgivning kan føre projekterne ud i livet i løbet af efteråret 2020, således at energi-screening, programmering, renovering og modernisering er på plads inden for 4-5 måneder for størstedelen af de 14 ejendomme.  

PKA satte i 2016 et ambitiøst klimamål for sin ejendomsportefølje på over 1 mio. m2 bolig og erhverv. Målet er at reducere den gennemsnitlige udledning af CO2 med mere end 50% inden udgangen af 2020.

Det sker ved at tænke energiforbedrende tiltag ind i al løbende vedligehold og større renoveringer, ved nye bæredygtighedstiltag og ved at investere i nye grønne ejendomsprojekter, f.eks. som den svanemærkede boligejendom The Hill. 

De fremrykkede energirenoveringer kombineret med andre besluttede renoveringer af porteføljen medfører, at vi vil nå over målet for klimastrategien for ejendomsporteføljen, der dermed er minimum energimærke B som gennemsnit ved udgangen af 2020

siger Peter Gravesen, porteføljemanager for ejendomme hos PKA.

Udgivet 12. juni 2020

Kontakt

Hans Andersen

Senior Director
Sustainability
Bliv kontaktet

Cases

Vi sikrer, at investeringer i energi og miljø er rentable på både kort og langt sigt.

Se cases