Ny bæredygtig affaldsstation til beboerne i Gyngemosepark

I Gyngemosepark i Søborg er en ny og bæredygtig affaldsstation på vej til stor glæde for de ca. 600 beboere og områdets unikke dyreliv.

Dele af området nær Gyngemosepark er fredet, og det har et helt unikt dyreliv bl.a. den sorte spidssnudede frø, der er en truet dyreart. Det er grundejerforeningens ansvar i samarbejde med Naturfredningsforeningen og Gladsaxe Kommunes Naturteam, at området bevares og har et sundt miljø. Det er i dag en udfordring, særligt fordi den eksisterende affaldsstation kun rummer to sorteringsmuligheder, og der bliver henstillet usorteret affald fra udefrakommende.

Vi har længe haft et stort ønske om at få skabt en mere bæredygtig og velfungerende affaldsstation, der er i overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes retningslinjer og anbefalet i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi ser derfor meget frem til, at den nye genbrugsstation bliver en realitet,

siger Annika Warner, bestyrelsesformand i grundejerforeningen Gyngemosepark.

Stort fokus på sikkerhed og bæredygtighed

Den nye bæredygtige affaldsstation er udviklet i tæt samarbejde med Gladsaxe Kommune, og den overholder alle nye krav til affaldssortering. Det betyder, at beboerne vil kunne sortere affald i 10 forskellige containere. På taget af affaldsstationen plantes græs, som bl.a. forsinker vandafledningen ved skybrud, og den nye affaldsstation opføres på eksisterende fundamenter for at mindske brugen af ny beton.

Sikkerheden øges også i den nye affaldsstation, som omkranses af graffitisikret hegn og efter opførslen planlægges videoovervågning og briksystem. Det betyder, at beboerne undgår, at udefrakommende bortskaffer skrald på området, og der værnes derfor samtidig om det unikke dyreliv.

Bæredygtige løsninger vinder frem

DEAS er bygherrerådgiver på projektet og har bl.a. udarbejdet tegningerne til den nye affaldsstation, indhentet byggetilladelse og haft dialog med kommunen og Naturteamet om, hvordan vi sikrer, at affaldet sorteres bedst muligt.

Gyngemoseparks projekt taler direkte ind i et stigende ønske om at vælge de bæredygtige løsninger til glæde for både miljø og samfund.

Vi oplever generelt et stigende fokus på bæredygtige løsninger blandt vores kunder, og vi rådgiver dem omkring de konkrete indsatser. Vi ønsker sammen med vores kunder at gå forrest i den bæredygtige omstilling,

siger Thomas Mortensen, afdelingschef i DEAS’ byggetekniske afdeling.

Affaldsstation står klar til sommer

Projektet er netop skudt i gang med en nedrivning af den eksisterende affaldsstation. Den nye bæredygtige affaldsstation forventes at være færdig og klar til brug medio juli 2020.

Udover at være bygherrerådgiver på projektet varetager DEAS også den daglige administration af grundejerforeningen Gyngemosepark.

Udgivet 14. maj 2020

Kontakt

Thomas Mortensen

Director
Technical Building Consultancy - Associations and
Bliv kontaktet