DEAS etablerer et nyt netværk for unge: DEAS Young Professionals

I DEAS tror vi på at investering i fællesskabet og faglig- og personlig udvikling giver det bedste afkast både på bundlinjen og det personlige plan. Derfor har vi etableret DEAS Young Professionals , som er et nyt netværk for vores unge medarbejdere.

Vi kender det alle sammen. Man står lidt nervøst og venter, man er usikker på, om det man siger er det rigtige, og man forsøger at undgå den pinlige stilhed, samtidig med at man ønsker at tage sig ud fra sin bedste side. Nu tænker du nok, at vi forsøger at beskrive følelsen af, at være på en første date – men nej. Det vi beskriver er, hvordan det for mange unge kan føles, når man starter på en ny arbejdsplads. 

At være ung og ny medarbejder i en stor virksomhed med flere hundrede kolleger, kan virke som en stor mundfuld. Det kræver mange faglige og personlige ressourcer, når man starter i et nyt job, idet man bl.a. skal formå at jonglere ens faglighed med socialintelligens i et minefelt af ”Sådan plejer vi at gøre” og ”Det kan vi ikke gøre noget ved, sådan er det bare”.

Styregruppens repræsentanter fra Aarhus - Til venstre Camilla Rosenberg og til højre Henriette Juel.

Det er dog ikke udelukkende den nye medarbejder, der i den første tid af ansættelsen skal bruge ekstra ressourcer og undgå at falde i ”Sådan plejer vi-fælden”. Vi som virksomhed er også en aktiv spiller, når det kommer til at få den nye medarbejder godt ombord og sikre at medarbejderens kompetencer kommer i spil fra start.

DEAS Young Professionals - et forum ejet af de unge

I DEAS tror vi på, at et stærkt sammenhold og lysten til hinanden er et afgørende element for at være en fed arbejdsplads. Af samme årsag er Young Professionals etableret, hvilket er et forum ejet af de unge selv, hvor unge medarbejdere på tværs af afdelingerne har mulighed for at øge kendskabet til hinanden og DEAS og i fællesskab videreudvikle deres kompetencer og talenter.

Udsnit af styregruppen på Flintholm - Fra venstre er det Mia Spangenberg, Anders Kongshavn, Mathias Kæmmer, Anders Mousten og Maria Piil.

Det er vigtigt for os, at alle vores medarbejdere i DEAS er nysgerrige på at lære, og at de vil udvikle sig, samt vil hinanden på tværs af afdelinger, generationer og faggrupper. Men mest af alt, er det afgørende at vores medarbejdere tør tage deres plads i virksomheden, komme med input og udfordre os på, hvem DEAS er nu, og hvem DEAS skal være i fremtiden.

Målet er derfor, at vi sikrer, at også vores unge og nye medarbejdere kan lade sig inspirere, og samtidig udfordre os gennem følgende tre pejlemærker:

  1. Øge sammenholdet blandt unge på tværs ved at styrke samarbejdsevner, skabe fælles bevidsthed og øge vidensdeling
  2. Styrke åbenhed, modighed og nysgerrighed for arbejdsopgaver
  3. Udløse potentialer gennem inspiration og medinddragelse

Det er her, at DEAS Young Professionals kommer i spil. I DEAS dyrkes nysgerrigheden, og pladsen til at undres gives. Vi tør stille spørgsmålstegn ved det, som vi gør, og hvad vi plejer, da vi derigennem fastholder, at vi er en attraktiv virksomhed for såvel vores kunder, som vores kommende medarbejdere.

Vi tror på at investering i fællesskabet, faglig og personlig udvikling giver det bedste afkast både på bundlinjen og personligt. Vores ambition er at være en arbejdsplads, hvor du kan være dig - sammen med dine kolleger. Sammen har vi DEAS-vesten på – er modige og tør tage chancer. Gennem vores netværk for unge sikrer vi tværgående fællesskab, skaber nysgerrighed og udløser potentialer

siger Maria Piil Sørensen, Grundlægger af Deas Young Professionals.

Med DEAS Young Professionals sikrer vi, at vores unge medarbejdere har et fagligt og socialt netværk, der er med til at udvikle og udfordre dem. Vi tror på, at så længe vi kan blive ved med at imødekomme de unges behov, inspirere dem og skabe stærke faglige og sociale relationer, kan vi som arbejdsplads udvikle dem, og de kan udvikle os. 

 

Udgivet 30. november 2021