Juridisk kommentar: Udlejer får typisk medhold i §5,2-sager

Huslejenævnene i København behandler jævnligt sager om huslejens størrelse i lejeboliger, der er gennemgribende forbedret (§ 5, stk. 2-lejemål). Det er vanskeligt at finde en fast linje i afgørelserne, og praksis er usikker.

DEAS’ juridisk afdeling har siden januar 2018 håndteret ca. 50 af disse sager. I knap 40 af sagerne fik udlejer medhold, og den aftalte husleje blev godkendt af husleje- eller ankenævnet. De godkendte lejeniveauer ligger på 1.300-1.645 kr. pr. m².

I omkring 10 af sagerne fik udlejer ikke medhold, og lejeniveauet blev nedsat til 1.100-1.450 kr. pr. m². Over halvdelen af disse sager er nu anket til en højere instans og endnu ikke afgjort. I fem sager, som ikke er ankede, blev lejen nedsat til 1.170-1.450 kr. pr. m². De er ikke anket ud fra en helt konkret vurdering.

Usikker huslejenævnspraksis påvirker lejeniveauet

I 2019 har Københavns huslejenævn nedsat lejen for et lejemål helt centralt i København til 1.400 kr. pr. m², men tilbage i 2016 fik DEAS godkendt en leje på 1.662 kr. pr. m² i et lejemål, som ligger i samme område. Afgørelsen er derfor indbragt for boligretten.

Ligesådan har DEAS for nylig i boligretten fået medhold i en leje på 1.450 kr. pr. m² for et lejemål på Amager, selvom huslejenævnet havde nedsat lejen til 1.250 kr. pr. m².

Boligretssager kræver ejendomsportefølje

Den usikre huslejenævnspraksis betyder, at det er helt afgørende, at de afgørelser, hvor udlejer ikke får medhold, bliver anket til boligretten. Dermed vurderer en højere instans den rimelige leje.

Det kræver imidlertid en betydelig ejendomsportefølje at håndtere sådanne boligretssager. For når sagerne ender i boligretten, er det helt afgørende, at der kan fremvises et betydeligt antal lignende lejemål med et lejeniveau svarende til det, som udlejer argumenterer for.

Som landets største ejendomsforvalter kan DEAS altid finde de nødvendige sammenligningslejemål i vores portefølje.

Udgivet 26. juni 2019

Kontakt

Bjørn Allentoft

Group Vice President
Bliv kontaktet

full service property house

Se, hvad vi kan tilbyde 
din ejendom

Se filmen