ISO-stempel til DEAS – Ny certificering sikrer kvalitet

Pressemeddelelse: DEAS har som de første i ejendomsbranchen opnået at blive certificeret efter den nye ISO 9001:2015-standard. Certificeringen er en officiel godkendelse af, at DEAS efterlever standardens krav i alle enheder i organisationen og har skabt strømlinede processer.

Standarder og processer lyder måske noget kedeligt, men det er rygraden i en servicevirksomhed som DEAS.

”ISO-certificeringen er en blåstempling af vores kvalitetsledelsessystem, som vi er meget stolte af. Men certificeringen i sig selv var ikke målet. Ambitionen har været at få et fælles styringsgrundlag, der lever i alle dele af organisationen. Det højner kvaliteten i alle vores processer, til gavn for kunderne, der er garanteret en ensartet høj service og kvalitet af leverancerne,”

siger Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør i DEAS. 

ISO 9001 er verdens mest udbredte standard for styring af kvalitet, der udkom i en ny udgave i 2015. Den består af syv kvalitetsledelsesprincipper: Kundefokus, ledelse, medarbejdernes engagement, procesorientering, forbedringer, styring af relationer og vidensbaseret beslutning.

”I DEAS har vi har arbejdet målrettet med kvalitetsledelse siden 2011. Og ISO-standarden matcher med sine principper vores tilgang til at drive forretning,” uddyber Henrik Dahl Jeppesen.

Sikkerhed for kunderne

DEAS forvalter cirka 2.000 erhvervs- og boligejendomme med cirka 70.000 lejemål i Danmark, deriblandt PensionDanmark Ejendommes ejendomsportefølje.

”PensionDanmark skal have fuldkommen sikkerhed for, at vores ejendomsportefølje drives effektivt, og at vi og vores lejere serviceres med den aftalte kvalitet. Dette sikres med DEAS’ kvalitetsledelsessystem, og ISO-certificeringen betrygger os derfor i valget af DEAS som samarbejdspartner,”

siger Marius Møller, ejendomsdirektør i PensionDanmark Ejendomme.

130 procedurer giver høj ensartet kvalitet

En virksomhed som DEAS lever af at have styr på detaljen, og medarbejderne arbejder med kvalitetsledelse i dagligdagen. De har været med til at formulere samtlige af de 130 procedurer, der giver klare instrukser og sætter rammen for alt – lige fra, hvordan en udlejningsaftale behandles, til hvordan et budget opsættes.

”Vores kunder og lejere efterspørger kvalitet og den bedst mulige service. Og ved at arbejde målrettet med styring af vores processer opnår vi, at vores servicer ikke er afhængige af, hvordan den enkelte medarbejder griber sagen an. En opgave udføres altid på samme måde i samme høje kvalitet. Det giver en høj kundetilfredshed,”

siger Henrik Dahl Jeppesen.

Dansk Standard har rådgivet DEAS igennem de sidste tre år i virksomhedens arbejde med kvalitetsledelse.

”Det er oplagt for en virksomhed som DEAS at arbejde med kvalitetsledelse. Her er konsekvenserne store, hvis der ikke er styr på de mange detaljer. Derfor er det en disciplin i sig selv at skabe en ensartet høj kvalitet i alle leverancer,”

siger Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard, og fortsætter:

”ISO-standarden handler i bund og grund om kultur. Hele organisationen skal forstå, at man er del af en helhed, og at man arbejder henimod de samme mål. Ellers lykkes man ikke med opgaven. Jeg har i DEAS oplevet en kultur, hvor medarbejderne tager ansvar og er åbne og villige til at arbejde med kvalitetsledelse,”

siger Niels Madelung.

Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen får overrakt DEAS' ISO-certifikat af Kåre Appel Weng fra certificeringsvirksomheden DNV GL Business Assurance Denmark.

Udgivet 12. oktober 2016

DEAS er iso-certificeret

Det sikrer vores kunder en
høj kvalitet og ensartede serviceleverancer.

Læs mere