IoT-indsigter skaber ny indretning

I nyt ombygningsprojekt optimerer PKA og DEAS indretningen ved brug af IoT-løsninger.

Fællesarealerne i PKA’s flerbrugerhus Flintholm Company House på Frederiksberg omdannes i øjeblikket. DEAS bistår i ombygningen, og der er valgt en utraditionel tilgang i indretningsprocessen. 

Fungerer en indretning som først antaget? Det kan brugen af IoT svare os på. Gennem en analyse af data kan vi dokumentere, hvorvidt brugernes adfærd i de pågældende rum er som forventet. Data vil afsløre om – og i givet fald hvilke – områder, der kan optimeres. Vi kan således tilbyde vores kunder at optimere deres kvadratmetre baseret på data og analyse,

siger Mie Møller, arkitekt i DEAS’ afdeling for erhvervsindretninger.

De fire mødelokaler bliver flittigt brugt af husets lejere og deres gæster, og for at opnå den helt rette indretning registrerer en række sensorer aktiviteten i lokalerne. Det sker i en anonymiseret form, hvor personerne gengives som røde pletter i et ’Heatmap’ over de steder, hvor folk opholder sig mest, og det giver en indikation omkring bevægelsesmønstre.

Optimering af indretning baseret på data

DEAS’ afdeling for Bæredygtighed og Teknologi vil om nogle måneder kunne analysere resultaterne og sammen med DEAS’ team for erhvervsindretning undersøge, om elementer i indretningen kan optimeres yderligere.

Det er første gang, at DEAS bruger IoT-mulighederne i indretningsprocessen, men der er ingen tvivl om, at det vil blive inddraget i flere projekter fremover.

Generelt efterspørger vores kunder en optimal udnyttelse af kontorarealerne i deres erhvervslejemål, og her vil IOT-løsninger komme til at spille en vigtig rolle, når vi skal gentænke indretningen af eksisterende rum og fællesarealer,

siger Martin Hansen, energiingeniør i DEAS’ afdeling for Bæredygtighed og Teknik.  

Indeklima forbedres med IoT

Der etableres også en række sensorer i mødelokalerne, der måler bl.a. temperatur, CO2-niveau og luftfugtighed. Disse data giver større indblik i luftkvaliteten, så der kan arbejdes på at forbedre den.

Der opsættes også skærme i møderummene, der visualiserer, hvordan indeklimaet er under selve mødet. 

Konceptet for fællesarealerne tager udgangspunkt i at skabe en hospitality-oplevelse, hvor service er i fokus. Det færdige koncept vil være implementeret i løbet af efteråret.

IoT er tekniske løsninger, hvor data fra sensorer i lokalerne overføres og visualiseres gennem et program.

Udgivet 06. juli 2020

Kontakt

Hans Andersen

Senior Director
Sustainability
Bliv kontaktet

Ombygning og indretning

Se hvordan DEAS bringer erhvervslejemål fra skitse til færdigt projekt.

Se filmen