Hvad er reglerne for udlejning via Airbnb?

Som udlejer er du måske i tvivl om, hvilke muligheder du har, hvis din lejer ønsker at fremleje eller har gjort det. Her får du overblik over reglerne og dine muligheder.

Fremleje kræver godkendelse hos udlejer - hver gang

Det kan være fristende for lejere at fremleje deres bolig helt eller delvist i en kortere periode fx via Airbnb. Lejelovens regler for fremleje er tydelige, og du har som udlejer i nogle tilfælde mulighed for at modsætte dig fremlejeforholdet, herunder fx korttidsudlejning via Airbnb.

Hvis en lejer overvejer at udleje sin lejlighed helt eller delvist via fx Airbnb, skal vedkommende, inden fremlejen starter, informere udlejer om det og sende en kopi af fremlejekontrakten til dig.

Hvis din lejer ønsker at fremleje hele sin bolig, sådan at lejeren selv flytter, skal vedkommende yderligere kunne dokumentere, at det skyldes sygdom, udstationering, studieophold eller lignende.

Hvis lejer fremlejer sin lejlighed i strid med reglerne, kan du som udlejer kræve, at lejer stopper fremlejeforholdet. Og du kan ophæve lejeaftalen, hvis lejer ikke følger påbuddet.

Et godt tip

Gør din lejer opmærksom på fremlejereglerne, når du sender lejekontrakten, så er der ingen tvivl om, hvad der gælder i din ejendom.

Sådan gør vi i DEAS

Det er DEAS’ opgave at beskytte mod ulovlig udlejning, og vi tager overtrædelser af fremlejereglerne meget alvorligt og reagerer, hvis vi konstaterer, at de ikke følges blandt vores kunders lejere. Vi orienterer også lejerne om reglerne i flere sammenhænge og opfordrer lejerne til at kontakte os, hvis de bemærker noget unormalt, så vi kan sætte ind over for ulovlig udlejning.

Udgivet 30. juni 2020

Kontakt

Bjørn Allentoft

Group Vice President
Bliv kontaktet

Læs lejeloven

På retsinformation.dk finder du Lejeloven.

Læs mere