Fem områder driver erhvervslejernes tilfredshed

DEAS' erhvervslejerundersøgelse har identificeret fem områder, der i særlig grad driver erhvervslejernes tilfredshed.

 1. Kort behandlingstid på henvendelser
  Behandlingstiden og hurtig opfølgning på henvendelser er afgørende for erhvervslejernes samlede tilfredshed. Lange behandlingstider på forespørgsler giver frustrationer og giver lejerne en følelse af, at de ikke får værdi for pengene. 
 2. Tilgængelighed er en forudsætning
  Muligheden for at komme i kontakt med DEAS er essentiel for lejerne. Det gælder både kontakten med viceværten og administrative medarbejdere. Dette område er en hygiejnefaktor, dvs. at det giver begrænset tilfredshed, når det fungerer, men langt højere utilfredshed, når det ikke fungerer.
 3. Attraktivt arbejdsmiljø for ansatte
  Det er helt essentielt for erhvervslejerne, at deres medarbejdere trives i deres lejemåls fysiske miljø. Det fysiske miljø er en central forudsætning for en mere veloplagt og produktiv arbejdsstyrke. Derfor eftersøger lejerne tidssvarende lokaler, der stemmer overens med lige præcis deres behov, og hvor bl.a. indeklimaet er helt optimalt. 
 4. En pæn og veldrevet ejendom 
  Drift og vedligeholdelse af ejendommene er vigtig for lejerne. Når ejendommen fremstår pæn, ren og velholdt, har det en indirekte effekt på lejernes tilfredshed med deres lejemål. Lejerne er generelt tilfredse med driften og vedligeholdelsen af deres ejendom. Især pasningen af arealer i og omkring ejendommen, som fx rengøring og græsslåning, er der stor tilfredshed med.
 5. Kvalitet af leverancer
  En fundamental præmis for erhvervslejernes tilfredshed er, at husleje-opkrævninger og el- og varmeregnskaber bliver fremsendt til tiden og uden fejl. Jo mere erhvervslejerne skal involveres i en sag om afklaring af fx opkrævninger, desto mere utilfredshed giver det. Det skal være nemt at være lejer. 

Kort om undersøgelsen

DEAS administrerer ca. 3.500 erhvervslejemål og har i slutningen af 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt vores erhvervslejere. Undersøgelsen er gennemført som et digitalt spørgeskema og sendt til 2.400 erhvervslejere i kontor- og butikslejemål. I alt har 35% afgivet en besvarelse

Udgivet 21. marts 2018

Cases

Optimal administration af erhvervsejendomme og professionel betjening af erhvervslejere.

Se cases