Asset management-aftale sikrer langsigtet afkast

I DEAS oplever vi, at både danske og udenlandske investorer i stigende grad outsourcer ejendomsforvaltningen af deres porteføljer helt eller delvist.

Senest har vi indgået aftale med pensionskasserne DIP og JØP om deres seneste køb, en portefølje på seks bolig- og tre erhvervsejendomme i København, Frederiksberg og Hellerup. 

”Vi har haft fornøjelsen af at håndtere købsprocessen fra analyse og indstilling over due diligence til transaktion. Det er sket i en solid team-indsats fra DEAS’ side og i et tæt samarbejde med JØP og DIP’s egne medarbejdere. Vi har også indgået et samarbejde om asset management samt administration af ejendommene, der rummer en række butiks- og kontorlejemål samt 140 boliger,”

siger Kim Nielsen, Head of Asset Management i DEAS Property Asset Management.

Købet sker som led i DIP og JØP’s strategi om at investere i attraktive ejendomme med et langsigtet afkastpotentiale. Porteføljen er på ca. 30.000 m2 og rummer en række optimerings- og udlejningsarbejder, som allerede er igangsat.

Udgivet 08. februar 2017

Cases

Asset Management-
cases i Danmark.

Se mere