Byggeteknisk rådgivning

DEAS ved, det er vigtigt at bevare overblikket og se summen af de enkelte dele i projektet som en helhed. I sidste ende er det med til at sikre, at I som kunder får den økonomisk mest optimale og mest anvendelige løsning på kort sigt (aflevering af projektet til tiden) og på lang sigt (drift og vedligeholdelse). 

Udover at varetage rollen som bygherre og/eller byggeteknisk rådgiver tilbyder DEAS også energi- og klimarådgivning.

Uanset opgavetype leverer DEAS en helhedsorienteret, kvalitetsbaseret rådgivning og langsigtede løsninger.

Foreningens tætteste samarbejdspartner

En andelsboligforening står ofte over for et ønske om ændringer og modernisering. Det kan være alt fra skift af tag og gårdrenovering til et altanprojekt eller udnyttelse af en tagetage. I DEAS arbejder vi med både planlægning, budgettering og udførelse af sådanne projekter – og har stor erfaring med det.

DEAS tager naturligvis altid udgangspunkt i jeres interesser - fra idéoplæg til færdig aflevering af et driftsoptimeret og fremtidssikret byggeri. DEAS er en aktiv og nærværende samarbejdspartner, der bringer alle kompetencer i spil for at nå et resultat, der svarer til forventningerne om tid, økonomi og kvalitet.

Vi tænker i helheder

Med DEAS' årelange ekspertise fra tidligere projekter, får I en samarbejdspartner, der har et dybt og indgående kendskab til alle de tekniske, arkitektoniske, juridiske, økonomiske og kommercielle muligheder, der byder sig, og DEAS kender alle opgaverne og udfordringerne. Det giver jer sikkerhed for et gennemtænkt resultat.

Vi har også en lang række referencer og har sikkert lavet et projekt før, der minder om det, I overvejer. Spørg endelig eller kig i vores casebibliotek.

Vores tilgang er altid med fokus på værdi for foreningen. Det betyder, at DEAS tænker den fremtidige drift og vedligeholdelse ind i byggefasen, fx i valg af løsninger, indretning, materialer og kvalitet. På den måde får I en god og fremtidssikret ejendom.

Kontakt

Thomas Mortensen

Director
Technical Building Consultancy - Associations and
Bliv kontaktet

Rentabel energi

Vi beskriver og udvælger de mest energibesparende projekter.

Læs mere

Ansvarlig forvaltning

Vi ønsker at drive en mere miljøvenlig forretning med positiv indvirkning på samfund, mennesker og miljø.

Se vores fokusområder