Bestyrelse i andelsboligforening

DEAS som samarbejds-partner

deas-medarbejdere-firetilmoede-w
Vi gør jeres hverdag nem og tryg

Vi forstår, hvor vigtigt det er for bestyrelser i andelsboligforeninger at skabe trygge og velfungerende rammer for beboerne. Hos DEAS har vi mange års erfaring med at sikre netop det. Med vores ekspertise og omfattende erfaring inden for ejendomsadministration og rådgivning kan vi tilbyde skræddersyede løsninger, der gør hverdagen nemmere for jer som bestyrelse og bidrager til trivsel hos beboerne.

Icon
deas-medarbejdere-damedrikkerkaffe-s

Vi hjælper

Det er nemt at skifte til DEAS

Vi tager os af overdragelsen, så I slipper for ekstra arbejde, ekstra udgifter og samtidig får I tryghed i det daglige bestyrelsesarbejde.

Bliv klogere på vores ydelser

Vi har solid erfaring med at sikre, at foreningers ejendomme drives optimal, og at beboernes behov prioriteres. Vi sørger for alt fra det akutte behov til den mere langsigtede planlægning og vedligeholdelse i jeres andelsboligforening.

Vores mål er at sikre en optimal drift af jeres foreningsejendom. Vi vil sikre, at jeres økonomi er sund på kort og lang sigt, tilfredse beboere og ikke mindst, at I er forberedte på både de forudsigelige og uforudsigelige udfordringer.

Vi tilbyder følgende inden for drift og vedligehold:

 • Styring og håndtering af den løbende drift

 • Vejledning af driftspersonalet på ejendommene

 • Arbejdsgiveransvar for medarbejdere, der er ansat direkte på ejendommene

 • Optimering af driftsomkostningerne

 • Tilsikring med overholdelse af gældende lovgivning

 • Rådgivning i forhold til udvikling af ejendommen

Du kan læse mere om drift og vedligeholdelse i vores produktbrochure.

I stedet for at ansætte firmaer, som hver især varetager én form for ejendomsservice, kan vi tilbyde jer én samlet ejendomsservice. Og da vi ved, at ikke alle behov er ens, kan vores serviceydelser sammensættes og skræddersyes, så de passer til netop jeres ønsker og behov. Nedenfor lister vi vores kerneydelser.

Renholdelse

 • Gartnerservice, herunder græsslåning, lugning, beskæring

 • Udvendig renholdelse af befæstede arealer, fejning, papiropsamling samt småreparationer

 • Snerydning og glatførebekæmpelse

 • Renovation, koordinering af kontrakter med affaldsafhentning

 • Trapperengøring, der i vid udstrækning udføres af underleverandører. DEAS fører tilsyn med, at indgåede aftaler overholdes

Tilsyn med fælles faciliteter

 • Tilsyn med vvs-installationer, kloak og varmecentral

 • Elektriske anlæg, kontrol af sikringer, udskiftning af lyskilder

 • Ventilationsanlæg, styring af serviceaftale, kontrol af anlæg

 • Varmestyring/CTS, kontrol af varmeanlæg, overstyring af varmeanlæg via CTS-anlæg

 • Sprinkleranlæg, kontrol og lovpligtig afprøvning

 • Drift af vaskerianlæg, styring af serviceaftaler

 • Tilsyn med elevatordrift, kontrol af serviceaftale

 • Tilsyn med legepladser og øvrigt parkudstyr

Viceværtfunktion

 • Gennemførelse af flyttesyn (ind/ud)

 • Håndtering af fakturaer

 • Håndtering af akutte skadesager, herunder anmeldelse til forsikringsselskab

 • Beboerkontakt og -assistance

 • Styring af serviceaftaler, herunder varme, ventilation, køling, elevator, vaskerianlæg o.a.

 • Rekvirering og styring af håndværkere ved mindre drifts- og vedligeholdelsesarbejder

Vi er altid tilgængelige

Vi vægter tilgængelighed meget højt, og derfor har vi etableret et kundecenter, hvor telefonen besvares døgnet rundt, alle ugens dage. Vores kundecenter er suppleret med et elektronisk opgavesystem, der sikrer, at vores viceværter modtager opgaverne med det samme i servicebilen. Dette gør, at vi kan håndtere problemer hurtigere og yde en mere effektiv service.

Vi ved, hvor vigtigt det er, at værdien af alle de eventuelle forbedringer, I som andelshavere har foretaget i jeres bolig, bliver vurderet, når I skal sælge. Og det vil vi meget gerne hjælpe jer med.

Salgsprisen består af to dele:

1. Andelsværdien, der bestemmes på den årlige generalforsamling.

2. Værdien af forbedringer i jeres bolig.

Vurdering betaler sig

Vi tilbyder at vurdere jeres andelsbolig sammen med jeres udvalgte repræsentanter og bestyrelsen. Formålet er at sikre, at den enkelte forbedring rent faktisk er en forbedring og udgør en værdi, der kan tages betaling for. På den måde undgår køber at betale overpris, og I sikres mod indsigelser i forbindelse med salget.

Vi udarbejder en vurderingsrapport (Link til Selvbetjeningsside), som beskriver, hvilken stand boligen er i, og om forbedringerne opfylder myndigheds- og foreningsvedtægters krav.

Vedligeholdelsesstanden prissættes

I rapporten vurderes vedligeholdelsesstanden også, og den vurderes ud fra et kendskab til andelsboligers standard i almindelighed og standarden i den pågældende forening i særdeleshed. Hvis lejligheden er ekstraordinært velholdt og vedligeholdt i forhold til en gennemsnitlig lejlighed, kan der gives et tillæg.

Fejl og mangler i andelsboligen medtages også i vurderingsrapporten.

Vi bruger ABF's priser til at beregne omkostningerne ved udbedringer af fejl og mangler. Først når udbedringen er godkendt af bestyrelsen eller af DEAS, slettes fradraget i salgssummen.

Hvis I har møbler eller andet løsøre, som I gerne vil sælge sammen med andelsboligen, kan I indgå en separat aftale. Vær dog opmærksom på, at det ifølge andelsboligforeningsloven ikke er tilladt at gøre handlen afhængig af, at køberen overtager løsøret.

Sådan kan du bestille en vurderingsrapport

Du kan nemt og enkelt bestille en vurderingsrapport via nedenstående link.

Vi har mange års erfaring med at varetage administration af byggesager, og kan hjælpe jer i alle aspekter af processen.

I kan trygt overlade byggesagsadministrationen til os, så I kan fokusere på jeres forening og det vigtige arbejde.

Vi tilbyder bl.a. hjælp til økonomisk konsekvensberegning, finansieringsrådgivning, kontraktudarbejdelse, tegning af entrepriseforsikring og meget mere.

Byggeteknisk rådgivning er ligeledes et af vores kerneområder. Vi har et stort team af byggetekniske eksperter, som står klar til at rådgive jer om alle aspekter af jeres byggeprojekt.

Læs meget mere om hjælp til byggeprojekter og byggeteknisk rådgivning via knappen nedenfor.

Vi har et team af kompetente jurister der tilbyder rådgivning om alle de juridiske problemstillinger, der måtte opstå i jeres daglige arbejde.

Vi kan hjælpe jer med generel juridisk rådgivning, der f.eks. sikrer, at foreningen i alle led træffer lovlige beslutninger, der er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og andre retsregler.

Vi kan desuden hjælpe med at løse de fleste konkrete problemer, herunder:

 • Udarbejdelse af vedtægter

 • Ændringer i vedtægter

 • Behandling af tvister med eller mellem foreningens medlemmer

 • Udarbejdelse af og rådgivning vedr. kontrakter om fx entreprise, lejeforhold og leverandøraftaler

 • Håndtering af sager med offentlige myndigheder

Alt efter jeres behov kan juridisk rådgivning enten være en del af de faste opgaver i samarbejdsaftalen, eller det kan være en serviceydelse, som I fra gang til gang bestiller, når behovet opstår.

Vi tilbyder en bred vifte af energirelaterede ydelser, f.eks. energioptimering og -renovering, VVS og elinstallationer, CO2-regnskaber, energistyring og -tilsyn samt håndtering af energimærkning. Vi har et dedikerede team af energispecialister, som står klar til at hjælpe jer med at implementere de nyeste og mest effektive energiløsninger, der vil reducere jeres energiomkostninger og bidrage til en bæredygtig fremtid. Vi ser frem til at hjælpe jer med at skabe et energieffektivt og miljøvenligt miljø.

Vi sørger for, at I får en brugervenlig og professionel hjemmeside, der gør kommunikationen med beboerne nem og effektiv. Vi har et samarbejde med Wiegaarden Media, som har skræddersyet en hjemmesideløsning til foreninger, som er enkelt at benytte, både for bestyrelse og beboere.

I kan læse mere om foreningshjemmesider og se et eksempel herpå på siden ’DEAS hjælper jer med at spare tid’.

Icon
deasgroup-susanne-s

Hør om jeres muligheder

Book et møde med os

Med vores omfattende erfaring inden for ejendomsadministration og rådgivning vil vi gøre hverdagen nemmere for jer og bidrage til beboernes trivsel. Vi kan hjælpe med alt fra drift og vedligeholdelse af ejendommen til juridisk rådgivning, energioptimering og håndtering af byggeprojekter. I fællesskab kan vi skabe en tryg og velfungerende andelsboligforening.

Mere til bestyrelsen i en andelsboligforening
deasasset-medarbejdere-damedrikkerkaffe-s
Få tryghed i dagligdagen med DEAS som samarbejdspartner.
deasasset-brochure-flintholm3-s
Sådan kan DEAS hjælpe bestyrelsen med at spare tid.
deasgroup-brochure-christiansbrygge-s
Få hjælp og sparring til foreningens byggeprojekter.
deasgroup-brochure-flintholm8-s
Få den helt rigtige løsning for jeres andelsboligforening.
deas-medarbejdere-tokvindersnakker-s
DEAS som samarbejdspartner - vi gør jeres hverdag nemmere og mere tryg.
deas-byggeprojekt1-s
Skift nemt til DEAS med tre simple trin, vi hjælper jer hele vejen.
 
 
 
DEAS logo