Psykiatrisk Afdeling i Vejle

Psykiatrisk Afdeling i Vejle er et af de største OPP-projekter herhjemme. Det blev 1. februar 2017 overdraget til Region Syddanmark og er på 17.000 m2 fordelt på to etager. Afdelingen rummer psykiatrisk skadestue, børne- og ungeafdeling samt cirka 100 psykiatriske sengepladser. Lejer: Region Syddanmark.

ejer

Situation

Region Syddanmark havde behov for nye rammer for den psykiatriske afdeling i Vejle, der kunne give et markant løft af behandlingen og bedre matche udviklingen i psykiatrien med bl.a. integrerede afsnit, sanseintegration og fysisk aktivitet. 

Regionen udbød projektet som OPP. Og konsortiet Team OPP, som består af PKA, PensionDanmark, Sampension (investorer), MT Højgaard (opførelse) og DEAS (drift og vedligehold) vandt i marts 2014 udbuddet, der er det første OPP-psykiatri-hospital i Danmark.

Problemstilling

Kunden havde behov for et fremtidssikret projekt, der kunne realiseres hurtigt og med rammer, der ville give behandlingen et markant løft – til gode for medarbejdere, patienter og deres pårørende.

Løsning

Drift og vedligeholdelse Innovativ helhedsløsning Bygherrerådgivning

Sikring af bygningens fremtid: Sammen med OPP-parterne har DEAS været med til at finansiere, projektere, opføre byggeriet og skal stå for driften over de næste 25 år. Det vil fastsætte rammerne for den fremtidige drift og giver kunden en langsigtet og gennemsigtig løsning.

DEAS har været bygherrerådgiver på projektet og er ansvarlig for udførelsen af drift, vedligeholdelse samt en række servicefunktioner, bl.a. madproduktion og patient- og medicintransport. Den samlede driftskontrakt er på i alt cirka 625 mio. kr. over de kommende 25 år. Foruden de bygningsmæssige driftsopgaver står DEAS for administration af OPP-selskabet.

Innovative løsninger: OPP-teamet har skabt et unikt byggeri med de bedste arbejdsbetingelser og de bedste rammer for et godt patientforløb.

Her er de fysiske rammer tilpasset en moderne psykiatrisk behandling, og her benyttes løsninger som dynamisk lys, tilpasset den enkelte patient og skærmede afsnit. Der er også skabt udearealer, der inddrager den omkringliggende Grejsdals smukke natur.

Undervejs i planlægningsforløbet har man fået værdifulde input fra hospitalets fremtidige brugere, nemlig læger, sygeplejersker, plejepersonale og lægesekretærer, der har været en del af de afholdte brugermøder.

Digital serviceportal sikrer nem kontakt: DEAS har opbygget en digital serviceportal, der fungerer som ’one point of contact’. Her kan sygehuspersonalet nemt bestille serviceydelser vedrørende eksempelvis madlevering til afdelingerne, akut rengøring eller patienttransport. Eller det kan være servicehenvendelser om lys, varme eller skader på fx inventar og bygning.

Konsortiet

Psykiatrisk Afdeling i Vejle er opført i et offentlig-privat partnerskab (OPP) af et konsortium bestående af DEAS, MT Højgaard samt PensionDanmark, PKA og Sampension.

OPP-partner MT Højgaard Sampension PKA

Resultat

Psykiatrisk Afdeling i Vejle er et fremtidssikret projekt, der blev afleveret til tiden, til den aftalte pris og med en langsigtet og totaløkonomisk helhedsløsning for drift og vedligehold.

Ved at vælge at opføre projektet som OPP er det Region Syddanmarks opfattelse, at de nye fysiske rammer står færdige tre år tidligere, end hvis Regionen selv skulle have bygget afdelingen, hvor omkring knap 300 medarbejdere vil færdes.

DEAS har som bygherrerådgiver sikret en helhedsorienteret rådgivning og varetager de næste 25 års drift og vedligeholdelse samt administrationen af OPP-selskabet.

Hospitalet er DEAS' syvende OPP-projekt siden 2006.

Fakta om projektet

  • Anlægssum: 430 mio. kr.
  • Byggeperiode: 2014-2017
  • Samarbejdspartnere: MT Højgaard, PKA, Sampension og PensionDanmark
  • Projektet vandt i 2017 Vejles Arkitekturpris 'Vejle-Prisen'

Foto: Lasse Hyldager

Kontakt

Lars Olaf Larsen

Senior Director
Public Private Partnership
Bliv kontaktet

Kontakt

Per Thomassen

Senior Director
Technical Building Consultancy
Bliv kontaktet

Vinder af international arkitekturpris 2018

Et hjemligt hospital der inddrager naturen

Læs mere