Peder Lykke Bo

Den selvejende institution Peder Lykke Bo består af 78 almene ældreboliger, der er opført i 1992. Bebyggelsen består af 3 etagers punkthuse og en 2 etagers gårdhavebebyggelse med et samlet areal på 5.226 kvm.

ejer
Den selvejende institution Peder Lykke Bo

Situation

Kunden var blevet kontaktet af Københavns Kommune, som var blevet opmærksomme på, at ejendommen skulle administreres efter den almene lejelovgivning, hvilket på daværende tidspunkt ikke var tilfældet.

Den forhenværende administrator havde ikke de nødvendige kompetencer til at administrere efter det almene lovgrundlag, og Peder Lykke Bo skulle derfor finde en anden administrator til at løfte opgaven. Forhenværende administrator assisterede Peder Lykke Bo med at afsøge markedet og finde en ny samarbejdspartner med stor erfaring inden for det almene område. Valget faldt enstemmigt på DEAS.

Problemstilling

Henvendelsen fra kommunen præsenterede et krav til Peder Lykke Bo om betydelige ændringer af procedurer, bogholderi, lejekontrakter, vedligeholdelsesplan mv., da de gennem mange år var udført på et forkert grundlag.

Løsning

Ejendomsadministration Arbejdsgiveransvar Kontering af alle procedurer

DEAS har bistået kunden med at konvertere både lejekontrakter, bogholderi og regnskabsmetoder, regnskab, budget samt vedligeholdelsesplan i overensstemmelse med de almene principper. 

Bestyrelsen i Peder Lykke Bo er blevet rådgivet om deres ansvar og opgaver, som følger med ledelsen af institutionen.

Der er blevet besluttet råderetskatalog og vedligeholdelsesreglement, hvilket er et krav i en almen afdeling, samt ny husorden.

DEAS er ved at identificere vedligeholdelses- og forbedringsbehov i afdelingen. Det udmunder i en langsigtet plan.

Resultat

Ejendommen forvaltes nu efter det korrekte lovgrundlag, og alle procedurer er blevet konverteret til de almene principper.

Herudover har ejendommen opnået besparelser indenfor både drift, revision, forsikring mv. via dels DEAS’ samarbejdspartnere og dels DEAS’ rabatordninger.

Bestyrelsens arbejde er blevet reduceret, da DEAS’ administrationspakke indeholder alle ejendomsrelaterede ydelser, så bestyrelsen dermed alene skal træffe vigtige beslutninger for ejendommen og agere som øverste myndighed.

Kontakt

Hans Peter Hansen

Senior Director
Property Management - Private Investors
Bliv kontaktet

Almene boliger

DEAS administrerer
10 boligorganisationer med
30 afdelinger fordelt på
ca. 2.000 boliger.