Hotel Koldingfjord - udvidelse

Hotel Koldingfjord holder til i en bevaringsværdig og restaureret ejendom beliggende ved vandkanten til Koldingfjord. De imponerende bygninger, som består af hovedbygningen, de to palæer og konferencebygningen, stammer fra begyndelsen af 1900-tallet, mens ejendommen "Skovly" er af nyere dato. Hotellet rummer 132 værelser og er ligeledes et populært konferencemål.

ejer
PKA

Situation

I 2014 stod det klart, at hotellets konferencefaciliteter måtte udvides. Gang på gang måtte hotellet sige nej til forespørgsler om møder og konferencer. Derfor blev det i 2015 besluttet at tilbygge yderligere faciliteter og en modernisering af de eksisterende lokaler.

Arkitektfirmaet Arkitema Architects tegnede rammerne for tilbygningen, mens DEAS stod for myndighedsbehandling, projektstyring, udbud og selve byggeopgaven.

Problemstilling

Det var kun muligt at bygge i perioden fra den 1. juni til 12. august, for allerede fra midten af august var der booket plads i de nye faciliteter, så hotellet ikke skulle miste omsætning.

Det var en ekstremt kort tidstermin for en komplet ombygning og modernisering af eksisterende konferencefaciliteter på 780 kvm samt en tilbygning på 220 kvm.

Ud over den stramme tidsramme skulle udformning og arbejdsprocesser, materialer og detailløsninger mv. desuden tage højde for ejendommens status som bevaringsværdig.

Løsning

Bygherrerådgivning Projektering Projektstyring

Hotellets eksisterende konferencesale (Bøge- og Magnoliesalen) blev udvidet med hver ca. 110 kvm. Sammen med den indvendige ombygning af de eksisterende sale og foyer gav det plads til yderligere ca. 150 konferencegæster.

Samtidig blev den eksisterende servicebygning bag konferencesalene moderniseret og udbygget. Om- og tilbygningen blev indrettet til depot- og lagerrum og nye teknikrum.

Alternativ fremgangsmåde: For at nå i mål med det meget ambitiøse projekt på så kort tid, besluttede DEAS at prøve utraditionelle veje. Derfor blev der indgået en partneringaftale, der bestod af DEAS som bygherrerådgiver, Hotel Koldingfjord som bygherre og en løbende projekteringsgruppe med samtlige involverede entreprenører og underrådgivere. 

Det betød, at bygherre, arkitekt og ingeniører definerede de helt overordnede rammer og valg af materialer – hvorefter håndværkerne blev inddraget i alle de faglige løsninger og opbygningsprincipper.

I forløbet var desuden et nært samarbejde med både Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltning som rådgivende funktion, samt hotellets lokale hushåndværkere.

Energiforbedringer: I forbindelse med moderniseringen blev energiforbruget i de bevaringsværdige bygninger optimeret. Ventilations- og varmeanlægget i de to sale er således fornyet og moderniseret, belysningen blev udskiftet til intelligent LED-belysning, og bygningen blev efterisoleret.

Resultat

Den mere overordnede beskrivelse i udbudsmaterialet betød, at håndværkernes faglighed og kreativitet blev aktiveret meget mere end sædvanligt. Denne overordnede rammestyring førte til store tidsbesparelser og effektive løsninger.

Den 12. august 2015 stod de nye konferencefaciliteter klar til ibrugtagning godt og vel to måneder efter, at håndværkerne gik i gang - både tidsplan og byggebudget blev overholdt.

Hotel Koldingfjord oplevede gennem hele projektet en tryg og sikker styring med troen på flotte resultater.

I oktober 2016 modtog Hotel Koldingfjord Kolding Kommunes Prisbelønning for god arkitektur 2016 med begrundelsen:

En elegant og veludført tilføjelse til det historiske byggeri, hvor proportioner, materialer og detaljering peger såvel bagud som fremad.

Forbedret oplevelse: Med de fysiske rammer opgraderet, er deltagerantallet næsten fordoblet til 350 personer, og indeklimaet, komforten, lyd samt lys er i top. Tilbagemeldingerne fra de besøgende er meget positive, og hotellet oplever stor interesse for at booke de nye, udvidede konferencelokaler.

Optimeringen af energiforbruget kommer desuden hotellet til gode i form af lavere driftsomkostninger.

DEAS administrerer Hotel Koldingfjord og forestår til dagligt den udvendige drift og vedligeholdelse, så DEAS kunne yde rådgivning med en dyb og faglig indsigt i den specifikke ejendom.

Kontakt

Lars Lindegaard Olsen

Senior Project Manager
Technical Building Consultancy - Projects West
Bliv kontaktet

Bygherrerådgivning

Vi tilbyder byggeteknisk rådgivning og byggestyring fra idé til aflevering.

Læs mere