Frederiksberg Centret - indeklima

Shoppingcentret FRB.C. ligger på det centrale Frederiksberg i København, og har et samlet areal på 65.500 m2. Centret blev indviet i 1996, og gennemgik i 2012-2015 en større ombygning og udvidelse, med DEAS som bygherrerådgiver. Centret har siden vundet flere nationale og internationale priser, huser i dag 90 butikker, og besøges af 8 mio. kunder årligt. DEAS har administreret centret siden åbningen i 1996.

ejer
Danske Shoppingcentre FC P/S

Situation

Kunden ønskede en løbende optimering af driften og kvaliteten af centret, med et væsentligt fokus på at reducere energiforbruget og styrke centrets i forvejen grønne profil, uden at gå på kompromis med indeklimaet. 

Derfor valgte kunden at gå forrest blandt danske indkøbscentre med en ny strategi for indeklima og en energirenovering. Efter en energigennemgang af centret, blev et gennemgribende renoveringsprojekt besluttet i juli 2016.

Kunden ønskede et særligt fokus på implementering af ny teknologi ved fællesområder og fællesinstallationer. Samtidig var det en høj prioritet, at centret fortsat kunne være i drift, mens renoveringen blev foretaget. 

Løsning

Bygherrerådgivning Indeklimastrategi Energirenovering

DEAS havde et indgående kendskab til centrets muligheder og byggetekniske detaljer i kraft af rollen som bygherrerådgiver på centrets store ombygning i 2012-2015 og administrator af centret siden 1996. Denne indsigt blev kombineret med DEAS' stærke kompetencer inden for energi og indeklima, og et effektivt hold var sat til at løse opgaven. 

Ny indeklimastrategi: DEAS sørgede for udbud og opfølgning på indeklimaprojektet, for at sikre at ambitionerne blev realiseret. I tæt samarbejde med Teknologisk Institut blev det fastlagt hvilke konkrete initiativer der skulle implementeres. 

Det blev bl.a. besluttet at optimere bygningsautomatikken, og indføre en mere intelligent og behovsstyret brug og ventilation af luft.

Energirenovering: For at energioptimere centret, valgte man først og fremmest at optimere og renovere med mere energieffektive installationer. Bl.a. blev der installeret nye energieffektive ventilationsanlæg samt udskiftning til nye rotorvekslere med en forbedret varmegenvinding. Begge installationer reducerer CO2 og sparer energi og omkostninger.

På energirenoveringen sikrede DEAS et smidigt og effektivt samarbejde med Siemens, som var totalentreprenør på projektet, så de mest fordelagtige løsninger kunne findes for kunden.

Struktureret energiledelse: Ud over renoveringen, valgte DEAS at indføre struktureret energiledelse hos de driftsansatte. Energiledelsen faciliterer en mere struktureret og energibevidst håndtering af energiforbruget i det daglige, hvilket vil sikre en energibesparelse på 5% af centrets energiforbrug oveni de forventede besparelser.

DEAS holdt centret i fuld drift under byggeriet ved at træffe midlertidige foranstaltninger, og tilpasse diverse udskiftninger til årstider og tidspunkt på dagen. Derudover håndterede DEAS FRB.C.’s erhvervslejere, og sørgede for minimale gener under byggeperioden.

Afslutningsvis sikrede man med en performance test inden projektets aflevering at være på forkant med fejl og mangler, som ville kunne opstå senere i driften.

Resultat

Efter den nye indeklimastrategi er blevet implementeret, har FRB.C. nu et optimeret indeklima, som bruger mindre energi og kan styres dynamisk efter behov.

Med energirenoveringen får kunden en forventet energibesparelse på 33% samt 200 tons mindre CO2-udledning pr. år. For at sikre, at dette bliver indfriet, bliver besparelserne verificeret af Ørsted et år efter projektets afslutning.

Med renoveringen og opgraderingen af bygningsteknologien har kunden har opnået en økonomisk besparelse på ca. 1 mio. DKK/år, og en værdiforøgelse af FRB.C. på ca. 20 mio. DKK/år. Projektet er dermed et eksempel på, hvordan en reducering af klimaaftrykket sagtens kan gå hånd i hånd med en forøgelse af bygningsværdi og -kvalitet samt en betragtelig besparelse på driften.

Indeklimastrategien og energirenoveringen sikrede centret en pris som Danmarks mest veldrevne ejendom 2018, og FRB.C.’s ejere står nu endnu stærkere som et grønt forbillede for andre store ejendomsinvestorer.

Kontakt

Hans Andersen

Senior Director
Sustainability
Bliv kontaktet