Vaskemasine og tørretumbler (fællesvaskeri)

I langt de fleste tilfælde hører administrationen af fællesvaskeri under ekstern leverandør, det hører derfor ikke under DEAS.

I langt de fleste tilfælde er administrationen af fællesvaskeri under en ekstern leverandør, og det hører derfor ikke direkte under DEAS.  
 
I fællesvaskeriet står der, hvem der administrerer det, det kunne f.eks. være Nortec eller Pay-Per Wash. Det er administratoren af fællesvaskeriet, der skal kontaktes ved fejl på maskinerne. 
 
Ønsker du at fejlmelde en maskine, og er det DEAS, der administrerer fællesvaskeriet, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS

Send et billede af fejlkoden, mærket (f.eks. Siemens) og typeskiltet til fs@deas.dk.

Du kan finde typeskiltet her https://www.nettoparts.dk/shop/ccc-typeskilt-vaskemaskine-8960c1.html.  
 
Når vi modtager din fejlmelding, sørger vi for at hænge en seddel op i opgangen til beboerne, hvorpå der står, hvornår maskinen forventes udbedret.  

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder står foreningen for fællesvaskeriet, medmindre det er aftalt, at DEAS administrerer det. Administrerer DEAS vaskeriet, gælder de samme regler.