Skal du på længere studieophold eller forretningsrejse?

Ansøg om fremleje

deas-mandpaacykel-w
Ansøg om fremleje

Som lejer har du ret til at fremleje hele din lejlighed eller et eller flere værelser. Ønsker du at fremleje din lejlighed, skal du udfylde og underskrive denne blanket og sende til os senest 1½ måned før fremlejeperiodens start.

Vær opmærksom på, at følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Du skal kunne vise os dokumentation for, at din fremleje er midlertidig og skyldes sygdom, forretningsrejse, udstationering, studieophold eller lignende. Dokumentation kan f.eks. være en tidsbegrænset ansættelseskontrakt, lægeerklæring eller aftale for studieophold.

  • Fremlejeperioden må højst være 2 år (i en sammenhængende periode).

  • Du skal lave en skriftlig fremlejekontrakt med en tidsbegrænset fremlejeperiode med personen, som du fremlejer din lejlighed eller værelse til (din lejer).

  • Du skal sende en kopi af fremlejekontrakten sammen med denne blanket til DEAS, inden fremlejeperioden begynder.

  • DEAS skal modtage ansøgningen senest 1½ måned før fremlejeperioden begynder.

  • Hvis du ønsker at fremleje din lejlighed delvist, må du højst fremleje halvdelen af lejlighedens beboelsesrum. Og antallet af beboere i hele lejligheden må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

  • Personen, som du fremlejer til, kan ikke overtage boligen, når fremlejeperioden udløber, ligegyldigt om du vælger at opsige lejligheden eller ej.

  • Som lejer har du ansvaret for, at lejen bliver betalt, at regler overholdes, og at lejligheden ikke vanrøgtes eller misligholdes.

DEAS logo