Har du brug for at?

Bytte lejlighed

deas-mandpaacykel-w
Bytte lejlighed

Du kan ansøge om at bytte lejlighed med en anden lejer. Vi har nogle betingelser, som skal være opfyldt for, at I kan bytte lejlighed:

  • Du og en evt. samboende skal have boet i lejligheden i mindst tre år.

  • Du og den person, som du bytter lejlighed med, skal tilmelde jer Folkeregistret på de nye adresser.

  • Antallet af personer i husstanden må ikke overstige antallet af beboelsesrum i lejligheden.

  • Bytning kan ikke finde sted, før både du og personen, som du bytter lejlighed med, har underskrevet den nye lejekontrakt, betalt depositum mv. for jeres nye lejligheder.

  • DEAS skal have modtaget ansøgningen senest 1½ måned før, du ønsker at bytte lejlighed.

Bytningen betragtes som en almindelig fraflytning. Derfor skal der foretages ind- og fraflytningssyn, og din lejlighed skal afleveres i den stand, der er beskrevet i din lejekontrakt.

Bytteparterne kan ikke nødvendigvis overtage lejlighederne på samme vilkår. Udlejer kan vælge at lade lejlighederne modernisere. Det medfører, at lejligheden skal stå tom i ca. tre måneder. Ved modernisering hæves lejen svarende til den forbedrede stand af lejligheden.

Har du et ønske om at bytte lejlighed med en anden, skal du og den lejer, du vil bytte med, udfylde og underskrive denne ansøgning.

DEAS logo