Hvis du gerne vil holde hund i din lejebolig

Ansøg om tilladelse til at holde hund

deas-mandpaacykel-w
Ansøg om tilladelse til at holde hund

Det er ikke tilladt at holde hund i alle ejendomme. I nogle ejendomme er det kun tilladt at holde mindre hunde.

Du kan se i din lejekontrakt eller ejendommens husorden, om det er tilladt at holde hund i den ejendom, du bor i. Og om der er begrænsninger fx med hensyn til størrelse.

Gives der tilladelse, er det oftest kun til ét husdyr pr. bolig.

Der gives ikke tilladelse til at holde hunde af forbudte racer. Det fremgår af hundeloven hvilke hunderacer, der er forbudt i Danmark.

Jeg er indforstået med Hvis der bliver givet tilladelse, erklærer jeg mig indforstået med, at:

 • Hunden ikke må være til gene for ejendommens øvrige lejere.

 • Hunden skal være i snor, når den befinder sig i ejendommen og ejendommens arealer.

 • Hunden ikke må overlades til personer, der ikke har fuld kontrol over den, når den befinder sig på ejendommens område.

 • Hunden ikke må luftes på ejendommens arealer.

 • Jeg skal gøre rent efter hunden, hvis den bringer jord og snavs ind i ejendommens opgange og øvrige fællesarealer.

 • Jeg er ansvarlig for al retablering af eventuelle skader i lejligheden og på ejendommen, som er en følge af hundens adfærd.

 • Hunden ikke må gø, tude eller hyle hyppigt eller langvarende.

 • Hunden ikke må udvise aggressiv adfærd.

 • Hunden skal bære navneskilt med ejers navn, adresse og telefonnummer.

 • Hunden skal være registreret i Dansk Hunderegister.

 • Tilladelsen kun gælder hunden beskrevet herunder.

Begynd at skrive din adresse i feltet

DEAS logo