Vandskade ved drænhul

Kundecentret sikrer dokumentation. Opretter opgave til viceværten. Herfra vurderes hvem der videre skal kontaktes.

Et hulrum i betonen i væg og loft kaldes et drænhul.  
 
Det kan ske, at der under konstruktionen af ejendommen siver vand ind i drænhullet, eller at dette sker senere. For at undgå vandskade skal der prikkes hul og opsættes en Draindane. 
 
Har du fået vandskade på grund af drænhul, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS

Vandskader er alvorlige. Vandskader kan føre til fugtskade, som i sidste ende kan føre til skimmelsvamp. Kontakt os derfor straks for at standse skaden og få udbedret problemet. Send gerne et billed med af skaden samt beskrivelse af hvornår og hvordan skaden er sket. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder skal ejer anmelde skaden på DEAS hjemmeside.