Vandskade

Er du ramt af vandskade, kan du få råd og vejledning her.

Vandskader er udlejers/ejendommens ansvar. Vandskader er dækket af bygningsforsikringen, som dækker både skybrud, frostsprængninger og udsivning af vand fra radiatorer og rør. Derimod skal din indboforsikring dække ødelagte ejendele. 
 
Vandskader sker ofte ved fx, at kloakvand trænger op gennem et stoppet afløb, eller ved skybrud hvor vandet trænger ind gennem sprækker i døre og vinduer. Men vandskader kan også begynde i det små, fx kan mindre lækager på rør føre til vandskade. 
 
Har du fået vandskade, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS

Vandskader er alvorlige. Vandskader kan føre til fugtskader, som i sidste ende kan føre til skimmelsvamp. Kontakt os derfor straks for at standse skaden og få udbedret problemet. Send gerne et billed med af skaden.  

2. Forebyg -tips og tricks 

Ejendommen skal sørge for at rense tagrender og nedløbsrør. 
 
Stil så vidt muligt ejendele i kælderen, så de er hævet over gulvet. 
 
Ved skybrud varsel lukkes vinduer. Især tag- og kældervinduer. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder skal ejer anmelde skaden på DEAS Group' hjemmeside.