Væggelus

Væggelus er skadedyr, som kan sprede sig med stor hast. Få konkrete råd og vejledning her.

De er vingeløse, har seks ben, bliver 5-7 mm lange og drikker blod. Du ved, at du har væggelus, hvis du bliver bidt. Væggelus bider om natten, og 90% af os får kraftig kløe, rødmen og hævelse omkring stikstedet.  
 
Er du uheldig at have fået væggelus, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS, allerede når du ser det første dyr! 

Væggelus er skadedyr. De er ikke kendt som smittespredere, men er stærkt irriterende for både mennesker og husdyr. Kontakt os derfor så hurtigt som muligt, for at få udbedret problemet. Send gerne et billed med af dyrene.
 
Du kan kun blive erstatningspligtig, hvis du kendte til skadedyrs problemet, men ikke har informeret udlejer rettidigt. 

2. Grundig rengøring og kontrol af indeklima

Foretag grundig og hyppig rengøring. Støvsug overalt. Husk at putte støvsugerposen i en lukket plastikpose, før den smides ud udenfor, da der kan være væggelus i. 
 
Tøj skal i vaskemaskinen ved 60°C, i tørretumbleren eller i fryseren ved -18 til -20°C. Fryseren er den mest besværlige løsning, da tøjet ikke må ligge for tæt, da kulden skal kunne trænge helt ind. Desuden tager det en-fire dage, før væggelus dør i fryseren. 
 
Undgå fugt, luft ud flere gange dagligt, og sørg for, at boligen er opvarmet. Temperaturen har betydning for, hvordan væggelus udvikles. Jo varmere (op til 30°C), jo bedre betingelser for væggelus. Omvendt, udvikles de ikke under 13°C.  

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, gælder lejeloven ikke. I dette tilfælde skal alle beboere i din boligblok være enige om at bekæmpe problemet, da det er ejendommen der hæfter. 
 
I tilfælde, hvor enkelte beboere nægter at være med, kan kommunalbestyrelsen pålægge vedkommende at deltage. Dette er ifølge kapitel 5, § 13, i "Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m.", hvor der står: 
 
"Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skadedyr af hensyn til at undgå eller begrænse ulemper, uhygiejniske forhold og lignende." 

 

Getty Images - Væggelus